Stäng meddelande

Information angående förändringar i kursupplägg för våra musikelever hösten 2018


För att uppnå våra mål som fokuserar på en mer jämlikt geografiskt fördelad verksamhet så behöver vi omfördela våra resurser och utveckla nya undervisningsmetoder. Vår musikundervisning kommer därför från hösten 2018 att ske i grupp.

Vi erbjuder undervisning i grupper där ingen lektion är kortare än 30 minuter. Grupperna kan se olika ut beroende på ämne och de fysiska förutsättningarna gällande lokal och tillgång till utrustning.

Vi ser flera pedagogiska vinster med undervisning i grupp. Det ökar samspels- och ensembleträningen samt inbjuder till mer varierade och lustfyllda lektioner. Vi försöker undvika ensamarbete ute på skolorna och arbetar för att flera lärare jobbar i team.

Undantag förekommer. Några elever har större behov av individuell lektion och vi fortsätter att försöka anpassa undervisningen så att alla ska kunna ta del av kulturskolan. Det är elevens lärare som i samråd med ledningen avgör om ett undantag ska göras.

De elever som visar stort intresse och har möjlighet att lägga ner mycket tid på sitt musicerande kan från 13 års ålder tillsammans med sin lärare söka till kulturskolans avancerade program (KAP). Läs mer om KAP

Uno Karlsson
Enhetschef Botkyrka kulturskola

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2018
Bibliotek & kultur