Stäng meddelande

Kultur är en självklar del i ungas växande

Julia i Färgsättarna målar

Botkyrkas kulturella allemansrätt - kultur i förskolan och skolan

BOTKYRKAS KULTURELLA ALLEMANSRÄTT ger alla barn och elever i Botkyrkas för- och grundskolor ett stort och varierat kulturprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet i sin vardag. Här ryms kulturella upplevelser och eget skapande, ofta med en tematik som anknyter till skolans eller förskolans arbete och läroplan. Ingen kostnad för skolor och förskolor i Botkyrka.

Konst, kultur och språk är livsviktigt och en grundläggande rättighet. Om detta kan man läsa i FN:s barnkonvention, i skolans läroplaner och i Botkyrka kommuns styrdokument. Kultur kan vara avgörande för barns och ungas utveckling och förändrar de ungas möjligheter att ta plats i världen.

I kulturgarantin inom Botkyrkas kulturella allemansrätt garanteras varje elev plats. En garanti för alla elever i grundskolan och för förskolans 4-åringar. Lärare planerar och bokar det program som är utvalt för varje läsår. Det ska vara lätt för skolan att ta in kulturupplevelser i den ordinarie undervisningen och på så vis utjämna skillnaderna i barns tillgång till kultur.

Inför varje ny terminsstart finns det nya programmet att boka på sajten www.bokakultur.botkyrka.selänk till annan webbplats Alla i skolan eller förskolan kan boka.

Programmet planeras och arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen, Botkyrkas unga kulturombud och flera olika kulturaktörer. Med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola och Region Stockholm.

För mer information kontakta gärna Susanna Freund Widman, kultursamordnare barn och unga. E-post: susanna.widman@botkyrka.se.

”Kultur är speciellt – kultur och konst får oss att öppna dörrar till nya livschanser och erfarenheter. Att växa helt enkelt. Det ska vara för alla och det ska vara lätt att ta för sig av!”

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019
Bibliotek & kultur