Stäng meddelande
Botkyrkas kulturella allemansrätt bild

Konst, kultur och språk är livsviktigt och en grundläggande rättighet. Om detta kan man läsa i FN:s barnkonvention. Kultur kan vara avgörande för barns och ungas utveckling och förändrar de ungas möjligheter att ta plats i världen.

BOTKYRKAS KULTURELLA ALLEMANSRÄTT ger alla barn och unga ett rikt och varierat kulturprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet i sin vardag. Här ryms kulturella upplevelser och eget skapande, ofta med en tematik som anknyter till skolans eller förskolans arbete.

I Kulturgarantin inom Botkyrkas kulturella allemansrätt garanteras varje elev plats. Det blir till en rättighet för alla. Lärare planerar och bokar det program som är utvalt för varje läsår. Det ska vara lätt för skolan att integrera kulturupplevelser i den ordinarie undervisningen, i vardagen och på så vis utjämna skillnader i barns tillgång till kultur.

Inför varje ny terminsstart finns det nya programmet på sajten: www.bokakultur.botkyrka.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Programmet planeras och arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen, Botkyrkas unga kulturombud och flera olika kulturaktörer. Ingen kostnad för skolor och förskolor i Botkyrka. Med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola och Stockholms läns landsting/Scenkonststöd.

Kultur är speciellt – kultur och konst får oss att öppna dörrar till nya livschanser och erfarenheter. Att växa helt enkelt. Det ska vara för alla och det ska vara lätt att ta för sig av.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2018
Bibliotek & kultur