Stäng meddelande

Botkyrka kulturella allemansrätt

Flickor i blått som dansar med balettkläder

Konst, kultur och språk är livsviktigt och en grundläggande rättighet. Om detta kan man läsa i FN:s barnkonvention. Kultur kan vara avgörande för barns och ungas utveckling och förändrar de ungas möjligheter att ta plats i världen.

Botkyrkas kulturella allemansrätt betyder att alla barn och elever har tillgång till ett varierat kulturprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet i sin vardag. Kulturella upplevelser och eget skapande, ofta med en tematik som anknyter till skolans eller förskolans arbete.

Alla barn och unga ska få tillgång till kultur

I Kulturgarantin inom Botkyrkas kulturella allemansrätt garanteras varje elev plats. Det blir till en rättighet för alla. Lärare planerar och bokar det program som är utvalt för varje läsår. Det ska vara lätt för skolan att integrera kulturupplevelser i den ordinarie undervisningen, i vardagen och på så vis utjämna skillnader i barns tillgång till kultur.

Inför varje ny terminsstart finns det nya programmet på sajten: www.bokakultur.botkyrka.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Programmet planeras och arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen, Botkyrkas unga kulturombud och flera olika kulturaktörer. Ingen kostnad för skolor och förskolor i Botkyrka. Med stöd av Statens kulturråd, Länsmusiken i Stockholm och Region Stockholm.

Kultur är speciellt – kultur och konst får oss att öppna dörrar till nya livschanser och erfarenheter. Att växa helt enkelt. Det ska vara för alla och det ska vara lätt att ta för sig av.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Bibliotek & kultur