Stäng meddelande

Helgö och Birka

Helgö var den viktigaste handelsplatsen i Mälaren under folkvandringstid (400-550) och vendeltid (550-800). Den avlöstes under större delen av vikingatiden (800-1050) av Birka.

Helgös placering

Helgö började sin historia som en vanlig gård på 200-talet. Någon gång under 400-talet blir de fynd som gjorts vid utgrävningar allt rikare. Under 700-talet börjar dess roll avta igen och den återgår till att vara en vanlig gård. Helgö hade inte visat tidigare spår av rikedom så den plötsliga uppblomstringen behöver en förklaring. I norr (Attundaland, en del av Uppland) och i söder (Södertörn) fanns rika bygder med gamla anor. Det mest troliga är att en handelsplats som Helgö inte kunnat existera om den inte hade understötts av lokala och mäktiga grannar. De tjänade antagligen en del på handeln som tack för sitt stöd. En sådan granne var Norsborg, eller Hundhamra som det hette då, som under just den tid som Helgö var som störst uppvisar stora och oerhört rika gravhögar. Hundhamra har faktiskt de rikaste fynden av de platser som ligger i närheten av Helgö så de måste nästan ha, om inte kontrollerat, så åtminstone godkänt handeln.

Vilka handlade på Helgö?

Bild

Om man ska döma enbart efter fynden handlade stora delar av den då kända världen med Helgö. I utgrävningarna har hittats en liten Buddhastaty från 500-talets Indien, en dopskopa från 500-talets Egypten samt mynt från Rom, Bysans och Arabien. Det är inte särskilt troligt att det verkligen varit så. Varorna har säkert gått genom många händer innan de hamnat på Helgö. En bra gissning är att många kommit från Frisiska och Frankiska köpmän. Friser var ett nordtyskt folk vars hem låg i Friesland i nuv. Holland. Deras stora handelsstad var Dorestad. Frankerna hörde hemma i nuv. Frankrike och gav Frankrike sitt namn. I ombyte för sina varor kan de ha fått bl.a. päls och under vendeltid kanske också järn.

Birka tar över Helgös roll

mynt

Någon gång under slutet av 700-talet anläggs Birka. Birka låg längre västerut i Mälaren på ön Björkö men precis som Helgö hade sina beskyddare i t.ex. Hundhamra så hade Birka det. Precis mittemot Birka ligger Adelsö. Där låg under vikingatid och medeltid en kungsgård. Det är säkert här man bör söka den ”kung Björn” som de samtida skriftliga källorna pratar om. Något som stöder dessa källor är att här har man hittat den enda runstenen i Mellansverige som nämner en kung. Det är troligt att en ”kung” åtminstone deltagit i grundläggningen av Birka. Hur stort område han sedan härskade över är omöjligt att svara på. Han gav köpmännen och hantverkarna gott skydd och de gav honom status, ökad makt, varor och pengar. Båda parter tjänade på affären.

Birkas planläggning

modell av Birka

Birka planerades som en stad för köpmän och hantverkare. Dessutom fanns det en krigarkast som bodde i ett speciellt hus. Det brukar kallas för ”Garnisonen” och skiljer sig i karaktär från de andra husen. De fungerade möjligen som en slags polisstyrka som dels höll ordning i staden och dels försvarade den mot eventuella angrepp. Birka hade en hamn i nordväst som försvarades av en 300 m lång rad av pålar nerkörda i sjöbotten. De gjorde det svårt för anfallande skepp att attackera då skeppen riskerade att springa läck och sjunka. Faktiskt har man också hittat åtskilliga skeppsvrak på sjöbotten utanför hamnen. De är ännu inte undersökta.

Ansgars Birka

Birkakors

Munken Ansgar kom till Birka 830 för att kristna svearna. Det är genom hans lärjunge Rimbert vi känner hans liv. Han skrev ca 870 ”Vita Ansgarii” (Ansgars liv) och det är genom honom vi känner Ansgars gärningar i Birka. Ansgar gjorde en andra resa till Birka ca 852 men ingen av dessa resor verkar ha gjort något bestående intryck. Svearna fortsatte dyrka sina nordiska gudar även om några kristnades vid hans besök. Spår av hans inflytande hittas ibland i gravar med kristna korssmycken inuti.

Birka överges

Av någon inte helt klar anledning överges Birka ca 970. Två teorier dominerar. Enligt den ena bränns Birka ner av fiender varefter kungen bestämmer sig för bygga en ny stad på ett annat ställe. Enligt den andra orsakar landhöjningen och mer djupgående skeppstyper att skeppen får allt svårare att lägga till i Birkas hamn. Invånarna flyttar till en ny stad, Sigtuna, som anläggs ungefär samtidigt av Erik Segersäll. Man är överens om att Sigtuna ersätter Birka under slutet av vikingatiden och medeltiden men inte om orsaken.

Fördjupad text

Källor till Helgö och Birka

  • Burenhult, Göran: Arkeologi i Sverige - Samhällsbyggare och handelsmän; 1983
  • Bratt, Peter (red): Forntid i ny dager; 1998
  • Larsson, Mats G: Svitjod - resor till Sveriges ursprung; 1998
  • www.raa har många sidor om Birka
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Bibliotek & kultur