Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ensta

Runt Ensta ligger ett antal små gravfält från järnåldern. Husen som bildar
den nuvarande byn är byggda under tidigt 1900-tal. Byns historia är dock
mycket äldre.

Järnålder runt Ensta

De gravfält som finns runt Ensta är lite överväxta men de tydligaste är R452, R559, R270
och R271. De kommer huvudsakligen från den yngre järnåldern även om några enstaka
gravar kan komma från den äldre järnåldern. Dessutom finns ett tydligt gravfält (R283) vid avtagsvägen som leder till Ensta. Det kommer också från den yngre järnåldern och
innehåller 25 gravar.

 

Ensta blir en by

Ensta blir en by under medeltiden. Den blir aldrig särskilt stor. Där fanns två gårdar
(hemman) och båda var skattegårdar. En av dessa ägdes i början av 1600-talet av en
"Lasse i Ännista" som var medlem av tinget. Han avskedades dock för att han kommit full
till tinget. Under 1700-talet hamnade Ensta under Malmsjö. När Josef Engvall köpte
Malmsjö 1905 ingick Ensta i köpet. Han avstyckade en stor del av marken till
tomtområden. Så kom t.ex. Uttran till. Resten sålde han till den släkt som ägde Vretaberg.
I deras del ingick Enstas marker.

Enstas torp

Bondetorpen runt Ensta kom till i samband med skiftena på 1800-talet. I samband med
dessa delades utmarkerna upp och anläggandet av nya torp blev lättare. Torpen ligger huvudsakligen i skogen runt sjöarna Brosjön och Mellansjön. De åkerlappar som hört till
dem är nu igenvuxna. Exempel på gamla torp är t.ex. Kullen och Enboda. Många av
torpen är numera rivna eller nerbrunna. Ett av dessa är Brotorp som var ett grenadjärtorp
från början. En annan typ av torp var de så kallade backstugorna. Skillnaden var att de
inte hade någon jord att odla. Strömsberg och Katrineberg var från början backstugor.
Idag används de gamla torpen oftast som fritidsbostäder.

Moriaberg

Bredvid det gamla torpet Eriksberg låg det gamla missionshuset Moriaberg. Huset kom till
då en utbrytargrupp som brutit sig ur Södertörns Missionsförening behövde lokaler. Huset byggdes 1885. Församlingen växte snabbt och delade sig i två församlingar 1894.
Grödinge kristna friförsamling blev kvar i Moriaberg. Huset såg ut som en parstuga; det
enda som avslöjade den som kyrkan var korset ovanför verandan. Under en lång tid
användes Moriaberg främst som sommarkyrka och samlingsplats för föreningens sommarverksamhet. I början av 2000-talet brann tyvärr det unika huset ner. Idag har en rollspelsförening sin verksamhet på platsen.

Källor till Ensta

  • Mörkfors, Gunnel & Ullén, Inga: Botkyrka kulturmiljöinventering; 1988
  • Schnell, Ivar: Grödinge socken; 1971
  • Söderberg, Brita: Grödinge; 1975
  • Fornlämningsregistret och fornlämningskartan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Bibliotek & kultur