Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Norsborg

Norsborgs 1700-tals herrgård och dess park med det däri liggande gravfältet från yngre järnålder är en speciell plats från både kultur- och miljösynpunkt.Vid Norsborg har betydande släkter bott alltsedan järnåldern.

Hunnehögen

Från yngre järnålder finns ett mycket vackert gravfält (R 8)vid Norsborgs herrgård. Det är numera inlämmat i den engelska parken som ligger vid gården. Det gamla namnet på Norsborg var Hundhamra eller Hundhammar. Den största högen i Norsborg har i århundraden enligt en gammal tradition kallats för Hunnehögen. Den är 40 m i diameter och 6 m hög. 1939 grävdes den ut och fynden var oerhört rika. Guld, silver och brons, trådar av guld och silver som varit invävda i gravdräkten plus ett praktsvärd där delar av handtaget bestod av rent guld. Den innehöll 5 mansgravar och en kvinnograv som kunde dateras till 650-700 e.kr. Dessutom fanns rester av en grav där personens kön är okänt. De arkeologiska fynden tyder på att en förmögen släkt ligger begravd här. Andra tecken som tyder på det är att det tidigare stod en runsten här. Den talade om att personen "dog med Ingvar". Runstenen är försvunnen idag.

Sagan om Helge Hundingsbane

bronskors

Kanske vet vi t.o.m. namnet på den som ligger i graven. I Sämunds edda, en samling berättelser från 1200-talet, nämns gamla berättelser. En av dessa är kvädet om Helge Hundingsbane. Det utspelas ungefär 650-700 och handlar om hur Helge, född av Borghild i Bralund och kungason, och om hur han endast 15 år gammal dräper den hårde Hunding som var en stor hövding. Hundings 4 söner krävde sedan mansbot vilket fick Helge, ”som var snar till vrede”, att bli arg och också dräpa sönerna och därmed ”alldeles utplånat spjutjättens ätt” som sagan uttrycker det. Om det är Hunding och hans 4 söner som ligger i Hunnehögen är omöjligt att fastslå definitivt men tiden stämmer och en så stor hövding som Hunding borde ha fått en stor och ståtlig begravning. Kvinnan kan ha varit någons fru eller dotter. Även de övriga gravarna var rika och visade att rika och välmående människor bott i Norsborg från åtminstone ca 600 och framåt.

Hundhamra gård

sigill

Första gången Hundhamra nämns vid namn är i Erikskrönikan skriven omkring 1330.
Det sägs att bröderna Erik och Valdemar, söner till den nyligen avlidne konungen Magnus Ladulås, 1306 satte segel från Hundhamra och seglade till Håtuna där de fängslade sin bror kung Birger. Det är det som i svensk historieskrivning kallas för Håtunaleken. Gården ägdes under 1300-talet av folkungaätten. Under 1500-talet ägdes den av Vasaätten. Under början på 1600-talet delades den upp i två gårdar, Borg och Hundhamra.

Norsborgs engelska park

park

Den nuvarande byggnaden, Norsborgs herrgård, byggdes i slutet av 1700-talet av Gustav III,s riksråd Johan Liljencrantz. Samtidigt lät man anlägga den engelska parken där gravarna blir en naturlig del av miljön. Många olika trädslag planterades, bl.a. ek, poppel, lärk, cypress, lind, bok och kastanj. Tanken med engelska parker var att de skulle vara naturliga och romantiska med många olika träd och slingrande gångar. Den i Norsborg är en av Sveriges få välbevarade engelska parker. 1812 tillförde man ett rundhus för att öka på den romantiska stämningen och 1861 byggde J.F. Åbom ett prydnadstorn.

Norsborgs herrgård

Namnet Norsborg kommer från byggherren Liljencrantz andra hustru Eleonora och gårdsnamnet Borg. Noras Borg blev Norsborg. Även om namnet Hundhamra nu är utbytt så har platsen varit en kungs- eller stormansgård sen yngre järnåldern fram till åtminstone sent 1800-tal. Det vill säga över 1100 år. Ända tills dagens villaområden och höghusen dök upp på 1970-talet i samband med miljonprogrammet var Norsborg ett lantligt herresäte med några torp runt omkring och ännu idag behåller det en känsla av oas.

Vattenverket

vattenverk

I slutet på 1800-talet köptes marken av Stockholms stad. De byggde där Norsborgs vattenverk strax söder om herrgården. 1904 invigde Oscar II den nya byggnad-en. Den är gjord av arkitekt Erik Josephson och dess imponerande tegelfasad ser i stort sett likadan ut idag. De arbetarbostäder som vuxit upp runt omkring kom lite senare. Draget byggdes 1904 följt av Gråbo 1915. Båda dessa har behållit sin sekelskifteskaraktär och är fina exempel på hur det skulle se ut. Ett trädgårdsland och potatisland för varje familj samt vatten och avlopp. Att vattenverket redan fanns på plats liksom att man redan ägde en del av marken blev avgörande för beslutet att bygga Botkyrkastaden 70 år senare

Källor till Norsborg

  • Castegren, Erik: Botkyrka socken i kulturhistorisk framställning; 1948
  • Jaanusson, Hille: Fornlämning 10, gravfält Tomtberga; 1969, RAÄ
  • Mörkfors, Gunnel & Ullén, Inga: Botkyrka kulturmiljöinventering; 1988
  • Sundström, Erik (red): Botkyrkabygd - Från mälarstrand till österhav; 1982
  • Sundström, Erik: Tio tusen år i Botkyrka; 1985
  • Sämunds Edda; (i översättning av Björn Collinder)
  • Fornlämningsregistret och fornlämningskartan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Bibliotek & kultur