Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Vårsta

De två mest utmärkande byggnaderna i Vårsta är Vasastugan och Vårstavi. Idag är Vårsta Grödinges centralort.

Vårstas tidiga historia

Namnet Vårsta nämns för första gången 1447 då fru Ingeborg Tott ärvde Malma och Vårsta. Vårsta låg oftast under Malma eller Malmsjö som det kallades senare. Under slutet av 1700-talet var ladan med mark utarrenderad till en kvinna. Det var något väldigt ovanligt för tiden. Hon hette Anna-Lisa Lindblom. På 1950-talet tog Vårsta över rollen som Grödinges centralort från Rosenhill. Det var då som Vårsta blev säte för den dåvarande Grödinge kommun och det mesta av affärsverksamheten flyttades dit. Vårsta förblev den viktigaste orten i Grödinge också efter att Botkyrka och Grödinge gick samman på 1970-talet.

Vårstavi

Villan Vårstavi byggdes 1914 av läkaren och konstnären Paul Bjerre. Han var, som han själv uttryckte det, ”själsläkare” och hade mottagning på Engelbrektsgatan i Stockholm. Fritiden ägnade han åt konst. Parken vid Vårstavi innehåller flera av hans skulpturer. Själva villan består egentligen av två byggnader. De är ställda i vinkel mot varandra och förbundna med en gång. Vid Paul Bjerres död 1964 donerades Vårstavi till en stiftelse och den har förblivit ett kulturellt centrum för medlemmarna.

Vasastugan

hus rött

Alldeles i närheten av Vårstavi ligger Vasastugan. Den var ursprungligen prästgård och låg i Svalsta. Den byggdes redan på 1660-talet och fungerade som prästgård fram till 1788 då en ny prästgård byggdes. Nu började Vasastugan fungera som pensionärsbostad för gamla präster. På 1920-talet flyttades huset till Vårsta och 50 senare nådde Vasastugan sin nuvarande plats. Alldeles bredvid Vårstavi, tidigare hade den stått på andra sidan vägen. Den har genomgått ett antal renoveringar genom åren men exteriören har bevarats hela tiden. Idag är det en av de äldsta byggnaderna i Botkyrka. En gammal tradition säger att namnet kommer av att Gustav Vasa övernattade här en gång. Det är felaktigt då Gustav Vasa hade varit död i 100 år då Vasastugan byggdes. Grödinge hembygdsförening håller till där idag.

Fornlämningarna i trakten

I själva Vårsta är det ganska tomt men runt om finns det gott om fornlämningar. Ensta ligger västerut, Nolinge österut och Korsnäs söderut. Så även om själva Vårsta inte uppvisar så många fornlämningar låg det i en tätbefolkad trakt.
öppnas i nytt fönster

Källor till Vårsta

  • Mörkfors, Gunnel & Ullén, Inga: Botkyrka kulturmiljöinventering; 1988
  • Schnell, Ivar: Grödinge socken; 1971
  • Sundström, Erik (red): Botkyrkabygd - Från mälarstrand till österhav; 1982
  • Söderberg, Brita: Grödinge; 1975
  • Fornlämningsregistret och fornlämningskartan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Bibliotek & kultur