Stäng meddelande

Byrsta by och kvarngård

Byrsta representerar en väl bevarad småbrukar- och kvarnmiljö som trots skiften och utveckling av ett modernt jordbruk bibehållit ålderdomliga drag såväl i kulturlandskap som i bebyggelse. Byn, som består av två gårdar, har legat på samma plats sedan medeltiden. Bebyggelsen är huvudsakligen uppförd under 1800- och 1900-tal och särskilt den östra gården har en mycket väl bevarad karaktär. Kvarnverksamheten är belagd sedan 1400-talet och var i drift fram till början av 1900-talet.

Idag återstår endast husgrunder men själva kvarngården, med bostads- och ekonomihus finns kvar. Tillsammans ger byn och kvarngården en bild av det småskaliga jordbrukssystem som utgjorde grunden i det äldre jordbrukssamhället i Grödinge socken.

Bild från landet

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Kulturlandskapets småskaliga karaktär
  • Bytomt med medeltida anor
  • Den östra bygårdens struktur och karaktär
  • Kvarngårdens bevarade karaktär

För mer utförlig information om Byrsta by och kvarngård läs mer nedan:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017