Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Klippsta

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).
Klippsta representerar en bybildning med rötter i järnåldern som trots skiften och utveckling av ett modernt jordbruk bibehållit ålderdomliga drag såväl i kulturlandskap som i bebyggelsen. Byn, som består av två gårdar, har legat på samma plats sedan medeltiden. Bebyggelsen består av både äldre och yngre byggnader från perioden 1700-1900-tal.

Bild på Klippsta

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Bybildning med rötter i järnåldern
  • Bevarad ålderdomlig karaktär i kulturlandskap och bebyggelse

För mer utförlig information om Klippsta, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017