Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Alby gård

Alby gård representerar ett småskaligt industriområde med bebyggelse från 1900-talet. De äldsta delarna uppfördes som ekonomibyggnader för L M Ericssons experimentjordbruk under 1910- 20-talet. Från 1950-talet och framåt har ekonomibyggnaderna successivt omdanats till ett småskaligt industriområde. Idag finns här såväl verkstäder som kontor och kulturinstitutioner. Det är en variationsrik och spännande miljö präglad av Ericssons innovativa inställning till jordbruk och byggnadsteknik. I området ingår även Alby gårds huvudbyggnad med omgivande parkmiljö.

Bild på Alby gård

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Albys gårds huvudbyggnad och omgivande parkmiljö
  • Industrimiljö med höga miljömässiga kvaliteter
  • Byggtekniskt intressant arkitektur med tidiga betongstommar

För mer utförlig information om Alby gård, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juli 2017
Bibliotek & kultur