Stäng meddelande

Botkyrka kyrka

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).

Botkyrka kyrka representerar en kyrkomiljö från tidig medeltid med tillhörande prästgård och sockenfunktioner. Kyrkan är placerad i en sänka mellan höga åsar strax intill den äldre landsvägen mellan Stockholm och Södertälje. Dess okalkade gråstensfasader och höga torn syns vida omkring i det öppna låglänta landskapet. Prästgården Hammarby har anor från tidig medeltid och ligger invid en bergskulle ca 1 km väster om kyrkan. Ett stort järnåldersgravfält intill gården indikerar att platsen var bebodd redan under förhistorisk tid. Kring kyrkan utvecklades successivt ett sockencentrum med klockargård, fattighus och skola.

Bild på kyrka

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Gårdsbildning med förhistoriska anor
  • Kyrkans visuella funktion i landskapet
  • Det öppna landskapet kring kyrka och prästgård
  • Sockencentrat

För mer utförlig information om Botkyrka kyrka, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2019
Bibliotek & kultur