Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Fittja

Fittja representerar en väl bevarad tunnelbanestadsdel från tidigt 1970-tal med bibehållen grundstruktur i planering och arkitektur. Området ingår i den s.k. Botkyrkastaden vilken planerades för ca 40 000 boende. Det är ett av Sveriges största bostadsprojekt någonsin. Karakteristiskt för perioden är grundstrukturen med storskaliga flerbostadshus i anslutning till centrum och tunnelbanestation och småskalig radhusbebyggelse i områdets yttre delar. Ett annat tidstypiskt drag är trafiksepareringen med bilvägar och p-platser i en yttre zon och bilfria innergårdar och grönytor i de inre delarna. Speciellt för Fittja är bostadsbebyggelsen kring centrumanläggningen vars höga punkthus och vertikala arkitektur har en stark skulptural funktion i stadslandskapet. Platsen har varit viktig som knutpunkt redan från 1600-talets mitt då det första gästgiveriet etablerades i Fittja. Fortfarande idag finns Fittja gård kvar som en påminnelse om ett tidigare skede i områdets historiska utveckling.

Bild på fittja

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Spännande tidslager med äldre gårdsmiljö och miljonprogram
  • Punkthusens repetitiva estetik och skulpturala silhuett i stadslandskapet
  • Den trafikseparerade grundstrukturen

För mer utförlig information om Fittja, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Bibliotek & kultur