Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Hallunda gård

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).

Hallunda representerar en småskalig 1700-talsherrgård med bibehållen äldre karaktär. Gården ligger i ett fornlämningsrikt kulturlandskap med lämningar från brons- och järnålder. Tillsammans vittnar fornlämningar, kulturlandskap och bebyggelse om områdets strategiska läge och betydelse under perioden 1000 f.Kr. t.o.m. 1800-tal.

Bild på Hallunda

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Lång kontinuitet i bosättning och brukande
  • Den ålderdomliga gårdsbebyggelsen med omgivande kulturlandskap

För mer utförlig information om Hallunda, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Bibliotek & kultur