Stäng meddelande

Norsborgs herrgård

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).

Norsborg representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet med tillhörande engelsk park. Det är en påkostad, tidstypisk boendemiljö. Tillsammans exemplifierar de idealen inom det dåtida samhällets högreståndskultur. Gården ligger i ett fornlämningsrikt område med rötter i järnålderns stormannagårdar.

Bild på Norsborg

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Högre ståndsmiljö med kontinuitet från järnåldern
  • Välbevarad 1700-tals herrgård
  • Engelsk park

För mer utförlig information om Norsborg, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Bibliotek & kultur