Stäng meddelande

Norsborgs vattenverk

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).

Vattenverket i Norsborg representerar en gigantisk infrastruktursatsning som genomfördes av Stockholms stad vid förra sekelskiftet. Syftet var att lösa de växande problemen med tillgång till rent dricksvatten genom att använda Mälaren som vattentäkt. Det första verket uppfördes i tidstypisk tegelarkitektur och togs i bruk under tidigt 1900-tal. Anläggningen har sedan successivt utökats och på 1970-talet driftsattes ett andra verk. Tillsammans med de personalbostäder som etappvis uppförts kring anläggningen utgör vattenverken en industrimiljö med över hundra års kontinuitet på platsen. Än idag utgör Norsborgs vattenverk en av största dricksvattenleverantörerna i regionen.

Bild på vattenverk

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Helhetsmiljö med industribyggnader och personalbostäder
  • Årsringarna i bebyggelsen
  • Kopplingen till det öppna vackra kulturlandskapet

För mer utförlig information om Norsborgs vattenverk, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Bibliotek & kultur