Stäng meddelande

Tullinge villaområde

Tullinge representerar villabyggandet under 1900-1940-tal. Det började bebyggas i samband med öppnandet av Tullinge järnvägsstation i början av seklet och på 1920-och 30-talet tillkom Hamra egnahemsområde. Utbyggnaden skedde sedan successivt och området karaktäriseras av en variationsrik villaarkitektur från perioden. Det är en ganska brokig miljö som genomgått en hel del förändringar under de senaste decennierna. Själva grundstrukturen i gatunät och tomtindelning har dock bevarats och i kombination med de välbevarade villor som fortfarande finns kvar speglar området villaidealen under 1900-talets första hälft.

Bild på hus

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Sekelskiftets terränganpassade stadsplanering och nationalromantiska arkitektur
  • 1920-40-talens planering och klassicistiska/funktionalistiska arkitektur

För mer utförlig information om Tullinge villaområde, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Bibliotek & kultur