Stäng meddelande

Tuna

Tuna representerar det tidiga 1960-talets bebyggelse med hög kvalitet i gestaltning och genomförande. Området planerades under sent 1950-tal och byggdes ut under början av 1960-talet. Det ingår i en större grannskapsenhet med villa- och radhusområde, skola, torg och kyrka. Karakteristiskt för perioden är närheten till naturen, den terränganpassade bebyggelsen, den relativt låga skalan och användningen av olika hustyper för att skapa variation. Speciellt för Tuna är de välproportionerade punkthusen med framförliggande kringbyggda lamellhuskvarter med bevarad karaktär och färgsättning. I området ingår även några välbevarade radhus med hög arkitektonisk kvalitet.

Bild på tuna

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Punkthusens repetitiva estetik och skulpturala funktion i landskapet
  • Kringbyggda lamellhuskvarter i tidstypiska färger med bilfria inre gårdsrum
  • Välbevarad radhusbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet

För mer utförlig information om Tuna, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Bibliotek & kultur