Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Senioraktiviteter

Kultur och aktiviteter för seniorer

Botkyrka kommun vill möjliggöra för varje medborgares rätt till ett rikt och självständigt liv. Seniorer är en prioriterad grupp i kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Kommunen erbjuder ett brett utbud av mötesplatser och aktiviteter för seniorer, både inom omsorgen och i samverkan med Botkyrkas föreningsliv. Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar ekonomiska bidrag och projektstöd - Evenemangsstöd, Kreativa fonden - till seniorer som vill genomföra egna idéer eller föreningar som vill arrangera aktiviteter för seniorer. Varje år anordnas en särskild seniorvecka med programpunkter, som vill inspirera till ny kunskap, aktivitet och kreativitet.

Hej!
Nu är seniorveckan 2018 klar och fylld av aktiviteter för seniorer som filmvisning, föreläsning av Karin Laserow känd från Bytt är bytt och stickkafé. Aktiviteter för bildning, för smakupplevelser och för rörelse och motion. Vi vill rikta ett stort tack till alla medborgare och föreningar som varit delaktiga att ta fram detta späckade program och som är engagerade för att erbjuda seniorer detta hav av aktiviteter.
Nu hoppas vi på att många av Botkyrkas seniorer får oväntade möten, ny kunskap och hissnande upplevelser.
Hälsningar

Robert Aslan
Tuva Lund
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2018
Bibliotek & kultur