Bidrag till föreningar

Som förening i Botkyrka kommun har ni möjlighet att söka bidrag för er kommande års verksamhet. Föreningens typ av verksamhet avgör vilka föreningsbidrag som just er föreningen kan söka.​

Tjejer och killar sparkar boll

För att kunna söka bidrag måste föreningen vara registrerad i Botkyrka kommuns föreningsregister och även uppfylla vissa grundkrav för att kunna ansöka om bidrag. Vilken typ av bidrag du kan söka beror på vilken typ av förening  ni är. Du söker bidragen via interbookGo där du även registrerar din förening för att få ett inlogg.

InterbookGO
länk till annan webbplats
Bidragsreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidragstyp

Idrottsföreningar kan söka:

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer
Anläggningsbidrag
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

Scoutkårer kan söka:

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer

Seniorföreningar kan söka:

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
Lokalbidrag för seniorföreningar

Ungdomsföreningar kan söka:

Startbidrag
Medlemsbidrag

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka:

Administrationsbidrag
Startbidrag

Konstnärliga föreningar kan söka:

Bidrag till konstnärliga föreningar

Övriga föreningar med verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt seniorer 65+ kan söka:

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar
Lokalbidrag för övriga föreningar

Alla föreningar kan söka:

Bidrag till organiserad spontanidrott
Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd
Evenemangsbidrag
Stöd till sommarlovs aktiviteter för barn och unga i i Botkyrka

Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag är till för att stödja föreningar och studieförbund vid tillfälliga eller återkommande evenemang som är öppna för allmänheten. Med evenemang menas ett arrangemang med omfattande planering och marknadsföring som når en bred allmänhet och som genomförs på en offentlig plats.
Mer om Evenemangsbidragöppnas i nytt fönster
Ansök om Evenemangsbidrag​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningsbidraget till föreningar med skulder

För de föreningar som har tre eller fler obetalade förfallna fakturor ska skulderna dras från nästa utbetalning av föreningsbidraget.  

Ansökningstider

Bidrag

Sista ansökningsdag

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar

25 februari och 25 augusti

Aktivitetsbidrag för scoutkårer

25 februari och 25 augusti

Anläggningsbidrag

1 oktober

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

15 februari

Lokalbidrag för seniorföreningar

15 februari

Startbidrag ungdomsföreningar

Löpande under året

Medlemsbidrag ungdomsföreningar

15 februari

Bidrag till konstnärliga föreningar

1 oktober

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning

1 oktober

Aktivitetsbidrag för övriga föreningar

15 februari

Lokalbidrag för övriga föreningar

15 februari

Bidrag till organiserad spontanidrott

1 oktober

Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd

1 oktober

Föreningsbidraget till föreningar med skulder

För de föreningar som har tre eller fler obetalade förfallna fakturor ska skulderna dras från nästa utbetalning av föreningsbidraget.  

Föreningshandläggare

E-post: forening@botkyrka.se

Handläggare idrott

Carl Sandin

Handläggare föreningsbidrag

Vivanne Coly

Handläggare evenmangsbidrag

Berivan Yildiz


Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017
Bibliotek & kultur