Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Senaste nytt Kreativa Fonden

Tre projekt har fått stöd ur Kreativa Fonden för sina idéer som de ska genomföra i Botkyrka kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka har den 18 juni beslutat att fördela 135 000 kronor ur Kreativa fonden till tre mottagare och projekt i fördelningsomgång två av fyra.

Denna omgång av Kreativa fonden 2018 har varit öppen för ansökningar från 6 mars. Totalt har 17 ansökningar inkommit och sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor och 75 000 kronor per projekt. Detta var den andra omgången av Kreativa Fonden och det återstår för innevarande år 170 000 kronor att fördela ur fonden, vars totala medel för fördelning uppgår till 500 000 kronor år 2018.

Ansökningsdatum för 2018 för belopp högre än 10 000 kronor kommer att publiceras på Botkyrka kommuns hemsida.

Kort information om mottagare och projekt

 

Fotbollsfestival Alby Torg 2018

Mottagare: Föreningen Konyaspor KIF
Föreningens säte: Alby
Projektaktivitet: Eventet handlar om att tillgängliggöra VM-slutspelen på storbildskärm under en månad sommaren 2018. Syftet med eventet är att skapa en folkfest i Botkyrka och öka tryggheten och trivseln på Alby torg. Utöver matcherna kommer det arrangeras aktiviteter för barn, försäljning av grill-mat och dryck, utomhusbio m.m. Eventet är öppet för alla men vänder sig främst till Botkyrka bor som bor i närområdet till Alby.
Tid: Sommar 2018
Plats: Alby Torg, Alby
Målgrupp: Alla men främst Botkyrka bor som bor i Alby-området
Stödbelopp: 30 000 kronor

Livet är en Fittja
Mottagare:
Ricard Estay, född 1985, Fotograf och filmare för statens konstråd och uppväxt i Fittja.
Bostadsort: Stockholm
Projektaktivitet: Projektet handlar om att i Botkyrka förevisa och samtala om fotoboken ”Livet är en Fittja” som porträtterar Fittjabor. Projektet har tidigare beviljats Kreativa Fonden för arbetet med möten med Fittjabor. Stödet nu går till publika evenemang i syfte att samtala och ge eftertanke kring förortsbornas egen identitet och självbild.
Plats: Botkyrka konsthall, Fittja
Målgrupp: Botkyrkabor
Stödbelopp: 30 000 kronor

FabFashion-fashion tech school
Mottagare:
Made by Aya
Föreningens säte:
Alby
Projektaktivitet:
Projektet handlar om att utbilda modeintresserade 13-20 åringar från Botkyrka i fashion-tech utifrån ett konkret uppdrag. Under 8 lördagar samt 2 heldagar på höstlovet får deltagarna delta i design-och mode workshops. Projektet dokumenteras i rörlig bild för att sedan kunna spridas som digitala tutorials som har i syfte att spridas till fler Botkyrka bor. Syftet är att deltagarna ska lära sig mer om rättvise- och utvecklingsfrågor, skissa och designa, förstå hållbar projektledning, budgetera, lära sig grunder i sömnad och fashion tech. Det vill säga från idé till färdig produkt i form som ska resultera i en modeutställning. På lång sikt ska utbildningen kunna bidra till att deltagaren söker sig vidare inom arbetsmarknaden för mode.
Tid: Höst 2018
Plats: Hallunda/Norsborg
Målgrupp: Modeintresserade 13 - 20 åringar i Botkyrka
Stödbelopp: 75 000

Fem projekt har fått stöd ur Kreativa Fonden för sina idéer som de ska genomföra i Botkyrka kommun.


Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka har den 29 mars beslutat att fördela 185 000 kronor ur Kreativa fonden till fem mottagare och projekt i fördelningsomgång ett av fyra.

Denna omgång av Kreativa fonden 2018 har varit öppen för ansökningar från 1 januari. Totalt har 24 ansökningar inkommit och sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor och 75 000 kronor per projekt. Detta var den första omgången av Kreativa Fonden och det återstår för innevarande år 315 000 kronor att fördela ur fonden, vars totala medel för fördelning uppgår till 500 000 kronor år 2018.

Ansökningsdatum för 2018 för belopp högre än 10 000 kronor kommer att publiceras på Botkyrka kommuns hemsida.

Kort information om mottagare och projekt

Ronja och Younes -ett teaterprojekt med ensamkommande barn

Mottagare: Föreningen ViGör gruppen
Föreningens säte: Botkyrka
Projektaktivitet: Projektet handlar om att sätta upp föreställningen ”Ronja och Younes”, ett teaterprojekt med och av ensamkommande barn. Under hösten har ensamkommande unga från Afghanistan och etablerade unga som är uppväxta i Sverige tillsammans producerat en föreställning. Pro-jektet syftar till att skapa möten mellan de unga grupperna som möts varje dag på skolgårdarna över hela Botkyrka. Arbetet med föreställningen har skapat ett tryggt forum där de två grupper har kunnat mötas utan prestationskrav och skapat ett utbyte med målet att öka förståelse, respekt och tolerans mellan varandra. Tre föreställningar är planerade att spelas på Riksteatern i Hallunda och riktar sig mot skolklasser och allmänheten.
Tid: Maj 2018
Plats: Folkets hus, Tumba och Riksteatern, Hallunda
Målgrupp: skolklasser med nyanlända och etablerade elever Botkyrka kommun och allmänheten
Stödbelopp: 45 000

Studieskeppet
Mottagare:
Alaa Ahmed, Född 1997, studerande
Bostadsort:
Alby
Projektaktivitet:
Verksamheten Studieskeppet startades 2015 av fem studenter som bor i Alby. Grundtanken med verksamheten är att skapa en studieplats för ungdomar i åldrarna 15 till 25. Studieskeppet har tidigare be-vilats Kreativa Fonden och har vari välbesökt av unga i Botkyrka kommun med behov av studievägledning. Höstens projekt bygger på erfarenheter och behov hos besökarna som ledarna vill utveckla. Verksamhet kommer att innefatta främst studiecoaching och läxhjälp. Stor fokus kommer även läggas på att utöka deltagarnas ordförråd samt anordna workshops och före-läsningar med teman som studieteknik, planering och inspiration. Projektet vill tillvarata den kompetens och det engagemang som finns hos de äldre ungdomarna i området. Det är dem som driver projektet och möjliggör för barn och ungdomar att få ett studiestöd. Att ge Botkyrkas barn och ungdomar möjligheten att förbättra sina studieresultat, med målet att ge bättre förutsättningar för att ta sig vidare till en högre universitetsutbildning och efterföljande yrkesliv. De fem ledarna har fungerat som positiva förebilder för de unga i området sedan verksamheten startades.
Tid:
Hösten 2018
Plats:
Albys Hjärta
Målgrupp:
Barn -och unga i åldrarna 15-25
Stödbelopp:
25 000

Kodstugan i Botkyrka
Mottagare:
Föreningen Kodcentrum,
Föreningens säte: Stockholm
Projektaktivitet: Projektet handlar om att starta en kodstuga i Botkyrka Kommun som ska fungera som en fritidsaktivitet för barn och unga i åldern 10-12 år som inte har några förkunskaper i programmering. Kodstugan kommer pågå under en termin som ett pilotprojekt. Deltagarna får prova på att skapa digitala berättelser, spel, appar/program och musik i
programmeringsspråket Scratch. Kodstugorna kommer att ledas av båda lokala volontärer och volontärer som tidigare lett kodstugor .Volontärerna engagerar sig ideellt och är antingen yrkesverksamma eller studerar något inom IT/teknik. De vägleder, stöttar och uppmuntrar deltagare och fungerar även som förebilder för att visa vad man kan göra med kod och vem som arbetar med kod. Syftet med projektet är att ge alla barn möjlighet att prova på, inspireras och utforska den digitala världens möjligheter oavsett bakgrund, skola eller tillgång till förkunskap och digital teknik. Genom ökad förståelse för digital teknik och dess påverkan så vill Kodstugan stötta barnen att vara delaktiga producenter som kan påverka, utveckla och kritisera digitala tjänster och produkter.
Tid: Hösten 2018
Plats: Alby
Målgrupp: barn 10-12 år
Stödbelopp: 50 000

Det bästa jag ätit
Mottagare:
Mardan Nanvazadeh, född 1992
Bostadsort: Fittja
Projektaktivitet: Projektet handlar om att genom korta mini-dokumentärer lyfta fram Botkyrka kommuns matkultur och följa restaurangägarna i deras vardag. Projektägaren är född och uppväxt i Botkyrka och tillsamman med ett team bestående av Botkyrkabor med intresse för film och produktion vill man skapa en lekfull , inspirerande serie om olika matkulturer i kommunen för att bland annat spränga fördomar om Botkyrkabor och platsen Botkyrka. Teamet kommer att samarbeta med Fanzingo och Changers Hub. Planerad spridning främst via Youtube men också andra sociala medier.
Tid: Vår och höst 2018
Plats. Hela Botkyrka Kommun
Målgrupp: Alla medborgare som har tillgång till smartphones, surfplattor och datorer.
Stödbelopp: 45 000

Stand-up med Gül Sunal
Mottagare:
Stêrk Production
Företagets säte:
Stockholm
Projektaktivitet:
En enmanshow med den turkiska komikern och författaren Gul Sünal. I showen "Gölge Feslikannarı” får publiken ta del av historierna om hennes make Kemal Sunal. En av Turkiets största och mest folk-kära komiker. Gul Sunal har tidigare besökt Botkyrka kommun i samband med en filmvisning i regi av Internationella komedifilmfestivalen. Film-visningen och samtalet i Hallunda Folkets hus blev fullsatt och publiken som kom från flera stadsdelar i Botkyrka ville inte lämna lokalen eller sluta ställa frågor. Nu får publiken en ny chans att möta Gul Sunal i en egen show. Syftet är att genom humorn öppna upp till dialog och möten mellan olika grupper i Botkyrka. Att samlas, skratta tillsammans och bidra till fler kulturupplevelser för Botkyrka bor. Ett nära samarbete med flera förening-ar i Botkyrka är planerad.
Tid:
maj 2018
Plats:
Hallunda Folkets Hus
Målgrupp:
Botkyrkabor med rötter i Turkiet eller är turkisktalande
Stödbelopp:
20 000

 

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Bibliotek & kultur