Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Mottagare 2016

Mottagare 2016

Från vänster: Dilshan Fernando, musikhörnan, Emrah Sönmez, filmvisning ”jag kan vara ett lejon”, Raimo Sillanpää, Hand i hand i kapp, Nathalie Sjöström med sin dotter, Albys föräldraförening.Fotograf: Anders Löwdin

Sju nya kreativa idéer har fått stöd från Kreativa Fonden-omgång 2

Sju personer har fått stöd ur Kreativa Fonden för sina kreativa idéer som de ska genomföra i Botkyrka kommun. Skidåkning som metod för värdegrundsbaserat arbete, poesibok om multihandikappade, Julmarknad i Gula villan och mötesplatsen Studieskeppet, där unga får stöd och motivation i sina studier, är några av de arrangemang som fått pengar.

I den andra omgången av Kreativa Fonden 2016, har totalt 150 000 kronor beviljats till sju projekt. Den andra omgången har varit öppen för ansökningar mellan 1 april och 29 september. Totalt inkom 41 ansökningar till ett ansökningsbelopp om 1 565 000 kr och sökande har kunnat ansöka om max 75 000 kronor per projekt. Fortfarande återstår för innevarande år 35 000 kronor att fördela ur fonden, vars totala medel för fördelning uppgår till 500 000 kronor år 2016. De kvarvarande pengarna kan sökas och fördelas om max 10 000 kronor per projekt fram till årsskiftet enligt fondens riktlinjer.

Här är de sju mottagarna som beviljats stöd i denna omgång:

Snö och systerskap Mottagare: Föreningen Snö och systerskap. Projektledare Nina Wertholz, född 1983, yrkesverksam som projekthandläggare på Naturskyddsföreningen.

Föreningens säte: Botkyrka

Projektaktivitet: Snö och systerskap syftar till att inspirera tjejer att upptäcka friluftsliv och utmana normer. Detta genom att erbjuda en plattform för skidintresserade tjejer från norra Botkyrka där föreningen kombinerar skidåkning med systerskap och värdegrundbaserat arbete. En trygg arena som använder sig av skidåkningen som gemensamt intresse för att stärka tjejers självkänsla.

Tid: Våren 2017

Plats: Albys hjärta, Flottsbro skidanläggning m fl platser.

Målgrupp: Tjejer 16-25 år i norra Botkyrka

Stödbelopp: 50 000 kr

Studieskeppet

Mottagare: Kimberly Cartes, född 1997. Student, och driftansvarig för kvinnogymmet i Fittja.

Bostadsort: Fittja

Projektaktivitet: Studieskeppet är en plattform för att stödja ungdomar i deras studier/utbildning. Studieskeppet erbjuder hjälp med studie- och presentationsteknik samt planering av studier tre gånger i veckan. Målet är att hjälpa ungdomarna att finna studiemotivation för att de skall kunna förverkliga sina mål.

Tid: Våren 2017

Plats: Albys hjärta

Målgrupp:15–25-åringar i norra Botkyrka

Stödbelopp: 25 000 kr

Jag kan vara ett lejon

Emrah Sönmez. Fotograf Anders Löwdin

Jag kan vara ett lejon

Mottagare: Emrah Sönmez, född 1985. Sociologistudent på Uppsala universitet och forskningsassistent som specialiserar sig inom området migration från Turkiet till Sverige.

Bostadsort: Sollentuna

Projektaktivitet: Projektet handlar om att i norra Botkyrka förevisa och samtala om Sönmez dokumentärfilm om en Turkiettättad barnteatergrupp som startades i Fittja för 40 år sedan.

Tid: Hösten 2016

Plats: Mångkulturell centrum, Fittjaskolan m fl platser

Målgrupp: Allmänhet och grundskoleelever i Botkyrka kommun

Stödbelopp: 10 000 kr

Hand i hand i kapp

Raimo Sillanpää. Fotograf Anders Löwdin

Hand i hand i kapp

Mottagare: Raimo Sillanpää, född 1947. Pensionerad folkhögskollärare och författare.

Bostadsort: Hallunda

Projektaktivitet: Projektet handlar om att publicera en diktsamling/poesibok om äldre multihandikappade som bor i Botkyrka. Högläsning av boken i bibliotek, föreningar samt boenden planeras. Syftet är att dels inspirera andra multihandikappade att skriva, men också för att dela historier ur deras liv i diktfor. Att boken ska bidra till högläsning och läsning av poesi, som en möjlig aktivitet för de multihandikappade som annars är hänvisade till mer ”passiva” aktiviteter.

Tid: Hösten 2016-våren 2017

Plats: Norra Botkyrka

Målgrupp: Allmänhet och äldre multihandikappade i Botkyrka

Stödbelopp: 5 000 kr

Musikhörnan

Dilshan Fernando. Fotograf Anders Löwdin

Musikhörnan

Mottagare: Dilshan Fernando, Musikhörnan. Studerar journalistik och multimedia på Söder Törns högskola.

Bostadsort: Norsborg

Projektaktivitet: Projektet handlar om att skapa en plattform med målet att upplyfta unga oetablerade artister från Botkyrka. Att hjälpa Botkyrkas unga musiktalanger och stödja de i deras konstnärskap men också ge kunskap i det professionella musikskapandets olika delar. Detta genom olika aktiviteter så som musikevents, filmer, podcast och seminarier osv. Till exempel genom musikhörnans ”live sessions (akustiska mini-konserter) där de oetablerade artisterna ges en möjlighet att nätverka med etablerade musikprofiler.

Tid: Hösten 2016 -Våren 2017

Plats: Fanzingo i Alby, Musikhuset Norsborg

Målgrupp: Unga och unga vuxna i norra Botkyrka med musikintresse

Stödbelopp: 25 000 kr

Läsjunta för män

Ambjörn Johansson. Fotograf Anders Löwdin

Läsjunta för män

Mottagare: Ambjörn Johansson född 1973. Biolog, högstadielärare och månskensbonde.

Bostadsort: Grödinge

Projektaktivitet: Projektet handlar om att bilda en bokklubb i syftet att öka läsandet hos män i varierande åldrar i Grödinge. Klubben ska diskutera mansrollen genom olika typer av litteratur för att skapa nya perspektiv och insikter.

Tid: Hösten 2016- våren 2017

Plats: Olberga skolan, Grödinge

Målgrupp: Män i all åldrar i Grödinge.

Stödbelopp: 10 000 kr

Ortens Julmarknad i Gula Villan

Nathalie Sjöström. Fotograf Anders Löwdin

Ortens Julmarknad i Gula Villan

Mottagare: Albys föräldraförening. Grundades 2013 i syfte att skapa ett samarbete mellan föräldrar och förskolor/skolor i Alby.

Föreningens säte: Alby

Projektaktivitet: Att tillsammans med Boodla, barn och unga skapa en julmarknad av och för kreatörer i närområde. Att bjuda in till ett (mestadels) utomhusevenemang mitt i vintern där tradition möter innovation och nyfikenhet. Föreningens främsta syfte är att skapa ett bra samarbete mellan föräldrar och förskola/skola genom till exempel aktiviteter lika denna.

Tid: december 2016

Plats: Gula villan

Målgrupp: Allmänheten och familjer i Alby och Norra Botkyrka


Stödbelopp:
25 000 kr

67 procent av ansökningar kommer i den andra omgången från Botkyrkabor eller föreningar och andra organisationer som är verksamma i Botkyrka. Flest ansökningar kommer liksom tidigare år från stadsdelen Alby (20 procent). 46 procent av ansökningarna kommer från föreningar, 36 procent från privatpersoner och resterande del från andra organisationstyper.

61 procent av de sökande har en kvinnlig projektledare. Medelåldern bland de sökande är 36 år. Liksom tidigare år berör en stor del av ansökningarna kultur som verksamhetsområde.

Genomförandet av den andra omgången bekräftar att det under 2016 har skett en markant ökning av ansökningar från aktörer i Botkyrka liksom en föryngring bland de sökande jämfört med tidigare år.

 

 

MOTTAGARE OMGÅNG 1 2016!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

MOTTAGARE OMGÅNG 1 2016

Botkyrka kommun har den 2 maj beslutat att fördela 315 000 kronor ur Kreativa fonden till åtta mottagare och projekt. Detta är den första av två beslutsomgångar under 2016 och 185 000 kronor kvarstår nu att söka ur fonden för året.

Kreativa fonden 2016 är öppen för ansökningar sedan 31 januari. Till och med 31 mars, som var sista ansökningsdatum för den första beslutsomgången, har det kommit in totalt 65 ansökningar till ett totalt ansökningsbelopp om 3 460 000 kr. Sökande har kunnat ansöka om max 75 000 kr per projekt.

71 procent av ansökningar kommer i denna omgång från Botkyrkabor eller föreningar och andra organisationer som är verksamma i Botkyrka. Detta är en markant ökning jämfört med tidigare år. Flest ansökningar kommer liksom tidigare år från stadsdelen Alby (23 procent). 46 procent av ansökningarna kommer från föreningar, 41, procent från privatpersoner och resten från andra organisationstyper.

55 procent av de sökande har en kvinnlig projektledare. Medelåldern bland de sökande är 35 år, vilket är betydligt yngre än tidigare år. Liksom tidigare år berör en stor del av ansökningarna kultur som verksamhetsområde. ​

Kort information om årets mottagare och projekt

Botkyrka OS Sommar (BOSS)
Mottagare Abdigani Abdi, född 1992. Entreprenör som också driver företaget Multicoach. Vill utveckla Botkyrka genom idrotten.
Bostadsort Fittja
Aktivitet Arrangemang av ett mini-OS på olika platser i Botkyrka i samarbete med lokala idrottsföreningar, fritidsgårdar, Sveriges olympiska kommitté m fl.
Tid OS-veckorna 5-21 augusti 2016
Målgrupp Barn och unga
Stödbelopp 40 000 kr

Botkyrkabor i bild
Mottagare Josefin Branzell Hertz, född 1981. Lärare, journalist och författare, skriver bland annat i tidningen Södra sidan.
Bostadsort Tullinge
Aktivitet Porträttera engagerade och intressanta Botkyrkabor, kända och okända. Planerad spridning via en utställning, webbplattform och kanske även en bok.
Tid 2016-17
Målgrupp Allmänheten
Stödbelopp 75 000 kr

​Botkyrka Hardcore Punk Fest

Mottagare Andreas Persson, född 1987. Spelar i punkbandet Parasiterapung i Hallunda.
Bostadsort Hallunda
Aktivitet Arrangera en gratis hardcore- och punkfestival i Hallunda folkets hus med svenska och internationella band, lyfta fram kvinnliga artister och mångfald inom genren.
Tid Hösten 2016
Målgrupp Botkyrkabor 13-17 år, alla är dock välkomna.
Stödbelopp 75 000 kr

Botkyrkakarnevalen
Mottagare föreningen Fuerza de los Andes, Tatiana Vega, född 1977. Tatiana är ledare för den bolivianska dansföreningen Fuerza de los Andes.
Bostadsort Tumba
Aktivitet Skapa underlag för genomförandet av en karneval i norra Botkyrka i samverkan med föreningar i och utanför Botkyrka. Med inspiration från Hammarkullekarnevalen i Göteborg.
Tid 2016-17
Målgrupp Föreningar
Stödbelopp 25 000 kr

Ebru
Mottagare föreningen Systrar tillsammans, Serife Salihoglu, född 1987. Systrar tillsammans skapar gemenskap mellan unga tjejer i norra Botkyrka med olika aktiviteter.
Bostadsort Alby
Aktivitet Lära ut den traditionella målartekniken ebru (marmorering) på Albys hjärta, deltagarna skapar och ställer ut egna verk.
Tid 2016
Målgrupp Tjejer 16-25 år
Stödbelopp 10 000 kr

One Love
Mottagare föreningen Norsborgs unga aktiva, Andreas Rau Medel, född 1982. Föreningen arbetar med ungas engagemang i Norsborg. Andreas utbildar sig till fritidsledare och arbetar på Musikhuset Norsborg.
Bostadsort Hallunda
Aktivitet Arrangera en reggaefestival i Norsborg med lokala unga som medproducenter.
Tid 24 september 2016 (Norsborgsdagen)
Målgrupp Unga i Norsborg-Hallunda
Stödbelopp 45 000 kr

Syster Angelica
Mottagare föreningen Opera på Gotland, Magnus Wretblad, född 1981. Föreningen arrangerar opera, Magnus är frilansmusiker med intresse för bland annat HBTQ-frågor.
Bostadsort Tumba
Aktivitet Arrangera en temadag tillsammans med Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige i Tumba, med utgångspunkt i Puccinis opera Syster Angelica på temat kvinnoförtryck.
Tid Maj-juni 2016
Målgrupp Kvinnor, tjejer
Stödbelopp 20 000 kr

Tjejträning #girlsgonestrong
Mottagare Gabriela Dominguez, född 1990. Gabriela driver Tjejträning i samarbete med REI kampsport i Alby
Bostadsort Alby
Aktivitet Projektet ska förutom separatistisk träning för tjejer också förmedla kunskap och inspiration till unga tjejer att ta mer plats i offentligheten.
Tid 2016-17
Målgrupp Kvinnor, tjejer
Stödbelopp 25 000 kr ​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2017
Bibliotek & kultur