Mottagare 2017

Omgång 4

Musiktalanger i Storvreten, street dance-event i Alby, lajv i Tumba och fotoprojekt i Fittja bland Kreativa fondens stödmottagare.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka har beslutat att fördela 100 000 kronor ur Kreativa fonden till fyra mottagare och projekt i fördelningsomgång fyra av fyra.

Den här omgången av Kreativa fonden har varit öppen för ansökningar från 23 september 2017. Totalt har 18 ansökningar kommit in till ett ansökningsbelopp om 930 000 kronor. Sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor och 75 000 kronor per projekt. Det här var den sista fördelningsomgången av Kreativa fonden för 2017 och 500 000 kronor är nu fördelade. Ansökningsdatum för 2018 för belopp högre än 10 000 kronor kommer att publiceras på Botkyrka kommuns webbplats.

Kort information om mottagare och projekt

RMG (riktiga musik gruppen)

Mottagare: Elton Abedi, född 1998, boende i Storvreten
Projektaktivitet: En grupp ungdomar från Storvreten har tillsammans startat ett musikkollektiv vars syfte är att lyfta fram unga talanger inom det lokala musiklivet. De vill nu som första steg genomföra en konsert på fritidsgården Musikhuset Lagret. Gruppen har tidigare vart med och arrangerat 147 festivalen men då i regi av Musikhuset lagret. Nu vill de genomföra ett eget projekt för att skapa möten, inspirera och nå till fler unga i Botkyrka genom konserten. Ett annat syfte är för att försöka bidra till en positivare bild av platsen Storvreten som de upplever beskrivs ofta som negativt.
Tid: Jan 2018
Plats: Musikhuset Lagret, Storvreten
Målgrupp: Unga och unga vuxna i Botkyrka
Stödbelopp: 40 000 kr

Styleholm 2018
Mottagare: Kristoffer Klarin, Född 1992, IT konsult och breakdansare
Bostadsort: Flemingsberg
Projektaktivitet: Projektet handlar om att organisera streetdance-eventet
Styleholm i Alby. Både svenska och internationella dansare bjuds in för att möta ungdomar från Botkyrka som är intresserade av dans men också för dem som vill pröva på dans för första gången. På eventet kommer deltagarna få vara med på bland annat workshops med inbjudna danspedagoger, nätverka med svenska och internationella dansare och få se uppvisningsbattle mellan skandinaviska och internationella dansare. En målsättning är att inspirera ungdomarna till att organiserar sina egna dansträningar och events för att lyfta den svenska dansscenen. Projektledaren har tidigare arrangerat Styleholm i Skärholmen och har stor nätverk inom streetdance. Eventet som genomfördes på fryshuset lockade 300 ungdomar.
Tid: april 2018
Plats: Subtopia, Alby
Målgrupp: Unga och unga vuxna i Botkyrka och andra delar av Stockholm
Stödbelopp: 25 000 kr

Livet är en Fittja
Mottagare: Ricard Estay, född 1985. Fotograf och filmare för statens konstråd och uppväxt i Fittja.
Bostadsort: Stockholm
Projektaktivitet: Projektet handlar om att porträttera Fittjabor. Projektledaren är uppväxt i Fittja och har fortfarande kopplingar till platsen genom familj. Under flera år har han dokumenterat möten med människor i Fittja och vill nu fortsätta detta arbete genom en fotobok som visar på ögonblick ur boendes liv. Syfte är att bredda den mediala bilden om Fittja. ”Ett inifrånperspektiv på den lilla betongbyn med det stora ryktet”, som beskriven i ansökan. Ett annat syfte är att boken ska leda till samtal och eftertanke om den egna självbilden som Fittjabo. Planerad spridning via en fotobok, seminarium på bibliotek och kanske även en utställning.
Tid: Hösten 2017-Våren 2018
Plats: Fittja
Målgrupp: Allmänheten i Botkyrka
Stödbelopp:30 000 kr


Four weddins an' a funeral
Mottagare: Föreningen Krigshjärtan, Projektledare, Martina Green
Föreningens säte: Umeå
Projektaktivitet: Projektet handlar om ett helglajv skapad av föreningen Krigshjärtan. En medeltidsinspirerad lajvserie som kommer kretsa kring fest, bröllop och begravning och utspela sig i Moriaberg, Tumba. Lajvet har som ambition att riktas mot fler än dem som redan är inkluderade i lajvhobbyn. T.ex. går lajvet att spelas på både svenska, engelska och teckenspråk. Genom detta hoppas gruppen att flera som bor i Botkyrka kommun kommer våga testa lajv för första gången.
Tid: maj 2018
Plats: Moriaberg, Tumba
Målgrupp: Unga och vuxna med eller utan erfarenhet av lajv
Stödbelopp: 5 000 kr

Omgång 3

Tre nya idéer har fått stöd från Kreativa Fonden!

Tre personer har fått stöd ur Kreativa Fonden för sina idéer som de ska genomföra i Botkyrka kommun. Workshops i filmskapande med unga, skolning i scenkonst med tjejboxare och pilottest av en applikation som ska stödja Botkyrka fotbollsföreningars arbete, är de projekt som fått pengar.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka har den 22 september beslutat att fördela 145 000 kronor ur Kreativa fonden till tre mottagare och projekt i fördelningsomgång tre av fyra.

Ytterligare en fördelningsomgång återstår med beslutsdatum den 17 november.

100 000 kronor finns kvar att fördela ur fonden, vars totala medel för fördelning uppgår till 500 000 kronor år 2017. Läs mer här

Denna omgång av Kreativa fonden 2017 har varit öppen för ansökningar från 6 maj. Totalt har 28 ansökningar inkommit till ett ansökningsbelopp om 1 320 000 kronor. Sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor och 75 000 kronor per projekt.

Kort information om mottagare och projekt

Mottagare:
Föreningen Mega Dream Theater. Projektledare Vanda Monaco Westerståhl, född 1937 regissör, författare, översättare och boxare.
Föreningens säte: Alby
Projektaktivitet: Projektet handlar om att arrangera två månaders lärorika workshops med tjejboxare som får lära sig att skriva egna korta berättelser, dramatisk gestaltning och dramaturgi. De förberedande workshopsen ska leda till en föreställning, skapad av de unga, om ungdomar i idrottsvärlden. Om livet innanför och utanför boxningsringen. Aktiviteter kommer sedan att uppvisas på Botkyrka boxningsklubb, Subtopia och i utvalda skolor bland dem yrkeshögskolan i Tumba. Syftet med detta projekt är att visa på goda positiva förebilder inom idrottsvärlden och hur konst och kultur kan berika ens idrottsprestationer. Produktionen av föreställningen ingår inte i den delen som Kreativa fonden stödjer.
Tid: oktober 2017- december 2017
Plats: Botkyrka boxningsklubb, Subtopia, Fanzingo
Målgrupp: Unga tjejboxare i Botkyrka
Stödbelopp: 40 000 kr

ChallengeNoW
Mottagare:
Företaget Benigo, Projektledare Felippe Antonio Araya Rojas, född 1985, Passionerad fotbollsälskare och affärsutvecklare som bor och är uppväxt i Norra Botkyrka.
Företagets säte: Alby
Projektaktivitet: Stödet ges till Benigo för att testa den befintliga applikationen ChallengeNOW tillsammans med Botkyrkas fotbollsföreningar. Genom appen kan man hitta nya lag att utmana, boka föreningens nästa match och chatta med andra lag. Applikationen ChallengeNow blir ett verktyg i att förbättra och hjälpa till utvecklingen av sporten ung fotboll i Botkyrka. Syftet med appen är också att få fler barn att spela mer fotboll genom flera träningsmatcher samt att underlätta jobbet för de frivilliga fotbollstränarna. Under året kommer en rad aktiviteter göras för att skapa möten mellan fotbollsföreningar i Botkyrka men också med fotbollsföreningar från Stockholm. Norsborgs IF är samarbetspart och är ansiktet utåt för idén och under testperioden av applikationen. Teamet bakom appen är uppväxta i Botkyrka och flera av dem har varit engagerad i fotbollen som ledare, tränare och spelare i Botkyrkas fotbollslag.
Tid: sept. 2017 – sept. 2018
Plats: Olika stadsdelar av Botkyrka men Hallunda som hemmaplan
Målgrupp: Barn och unga i Botkyrka och andra delar av Stockholm
Stödbelopp: 55 000 kr

One Love
Mottagare:
Ali Quraishi, född 1985, Filmpedagog och föreläsare
Bostadsort: Hässelby
Projektaktivitet: Projektet handlar om lära unga vuxna i Norra Botkyrka hantverket bakom filmskapande från manus till färdig film. Stödet går till workshops inom manusarbete, foto/redigering, regi med mera kommer att anordnas under hösten tillsammans med professionella aktörer/pedagoger inom filmbranschen. Arbetet under hösten ska utmynna i en kort spelfilm.
Tid: oktober 2017- december 2017
Plats: Albys hjärta, Fanzingo
Stödbelopp:50 000 kr

Omgång 2

Kultur- och fritidsförvaltningen har den 5 maj beslutat att fördela 160 000 kronor ur Kreativa fonden till fem mottagare och projekt i den andra beslutsomgången.

Denna omgång av Kreativa fonden 2017 har varit öppen för ansökningar från 22 februari. Totalt har 17 ansökningar inkommit till ett ansökningsbelopp om 825 000 kronor. Sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor och 75 000 kronor per projekt. Ytterligare två fördelningsomgångar återstår med följande beslutsdatum

  • 22 september
  • 17 november

Fortfarande återstår för innevarande år 245 000 kronor att fördela ur fonden, vars totala medel för fördelning uppgår till 500 000 kronor år 2017.

Kort information om mottagare och projekt:

Projekt Acklamation
Mottagare: Rasmus Storkamp, född 1993 Tullinge
Projektaktivitet: Att skapa ett utbildningsmaterial om föreningar och föreningsbildning, åt barn och unga i formen av en serietidning. Syftet är att göra den information som idag finns om den ideella föreningsformen mer tillgänglig och begriplig för att skapa intresse hos målgruppen att skapa egna klubbar/föreningar men också veta vilka möjligheter som finns för att till exempel att söka stöd för en idé. En serietidning produceras under sommaren 2017 och under senare delen av sommaren trycks och distribueras den till fritidsgårdar, skolor, och stadsdelar i Botkyrka.
Tid: Sommar 2017
Plats: Botkyrka
Målgrupp: Barn och unga
Stödbelopp: 25 000 kr

Happy days Botkyrka
Mottagare: Föreningen Happy Days
Föreningens säte: Norsborg
Projektledare: Sam Ahmadi, född 1983
Projektaktivitet: Projektet handlar om att skapa mötesplats för människor i olika åldrar och bakgrunder genom mat och kulturkvällar. I våras genomfördes en pilot för Happy days Botkyrka på Tumbascenen där det deltog ca 300 personer. Syftet med Happy days Botkyrka är att skapa förståelse mellan människor och få en chans att knyta nya band med människor man annars inte hade träffat i en välkomnande och trygg atmosfär. En rad kulturkvällar kommer att anordnas under 2017 tillsammans med lokala föreningar, volontärer och privatpersoner i Botkyrka som kommer verka som gästande värdar och bidra med eventets kulturella innehåll.
Tid: 2017
Plats: Tumbascenen och andra mötesplatser i Botkyrka
Målgrupp: Allmänheten i Botkyrka men prioriterad målgrupp är nyanlända
Stödbelopp: 50 000 kr

Sanat - Konst för alla
Mottagare: Sanat kultur och event AB
Projektledare: Bora Serbulent, född 1979
Projektaktivitet: En nystartad kulturverksamhet i Alby vars huvudsakliga uppdrag är att skapa projekt och samarbeta (med främst unga) kultur-och konstintresserade samt konstutövare i Botkyrka. Verksamheten vänder sig till alla Botkyrkabor men i synnerhet till Botkyrkabor med rötter i Turkiet. En mötesplatsplats där besökare, konstutövare och medlemmar kan pröva och ta del del av kulturaktiviteter så som konstevenemang och konserter. Bland annat så ges en månatlig tidning ut som unga i Botkyrka är med och skapar, undervisning i olika instrument, danskurser, foto- och filmkurser, workshops och hyra/lån av teknisk utrustning med mera. Utöver detta anordnas en rad kulturevent för Botkyrkabor. Verksamheten jobbar även aktivt med att introducera konst-och kultur till de barn- och unga som inte har tillgång till eller nära relation till konst och kultur.
Tid: 2017
Plats: Botkyrka
Målgrupp: Allmänheten i Botkyrka med fokus på personer med rötter i Turkiet
Samarbeten: Önskar samarbeten med Albys hjärta, kulturskolan, Subtopia med flera.
Stödbelopp: 50 000 kr

Ängeln och sparven
Mottagare: Ann-Sofie Spångberg född 1971,Tullinge
Projektaktivitet: Att få till möten mellan svenska och ensamkommande ungdomar och göra lättare vardagsaktiviteter ihop. Så som fika, promenader och göra olika besök, möten med fritidsgårdar och göra kulturaktiviteter ihop. Att genom personliga möten skapa förståelse och att motverka fördomar i samhället.
Tid: 2017
Plats: Botkyrka
Samarbeten: HVB-hem, Ulfsbergsgården i Tullinge, fritidsgårdarna och biblioteken i Botkyrka.
Målgrupp: Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
Stödbelopp: 10 000 kr

Developments
Mottagare: Föreningen Vackra Rosen
Föreningens säte: Alby och Tumba
Projektaktivitet: Projektet handlar om att i olika miljöer fotograferar ballerinor tillsammans med andra ungdomar i Botkyrka där målet är en fotoutställning på en rad platser i Botkyrka kommun. Ett foto-och konstprojekt där kontrasten eller möjligtvis likheten mellan ”vanliga” ungdomar och hårdtränande ballerinor kommer visas med budskapet om att alla ungdomar och barn, oavsett sysselsättning och fritidsintressen, samspelar i samma miljö. Fotografierna kommer även att finnas tillgänglig i form av en webbutställning. Projektet är ett initiativ av de unga i föreningen och kommer att bedrivas av en ungdomsgrupp som skall förbereda och genomföra hela projektet, medan ledarna kommer vara med på plats och bidra med praktisk hjälp. Projektet syfte är även en lärandeprocess för de unga i projektplanering och implementering i hur man lägger upp strategier och bygger upp olika kontaktnät kring ett projekt.
Tid: 2017
Plats: Botkyrka
Samarbeten: Fittja medborgarkontor, Albys hjärta” Subtopia, Tumba scenen, Mkc och Botkyrka kulturskola.
Målgrupp:Unga i Botkyrka som deltagare och allmänheten för utställningen
Stödbelopp: 25 000 kr

 Omgång 1

Kultur- och fritidsförvaltningen har den 15 mars beslutat att fördela 95 000 kronor ur Kreativa fonden till tre mottagare och projekt.

Denna omgång av Kreativa fonden 2017 har varit öppen för ansökningar från 7 november. Totalt har 19 ansökningar inkommit till ett ansökningsbelopp om 760 000 kronor. Sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor och 75 000 kronor per projekt. Fortfarande återstår för innevarande år 405 000 kronor att fördela ur fonden, vars totala medel för fördelning uppgår till 500 000 kronor år 2017. Ytterligare tre fördelningsomgångar återstår med följande beslutsdatum - 5 maj - 22 september - 7 november

Kort information om mottagare och projekt

SELAM

Mottagare: Föreningen Selam Föreningens säte: Nacka Projektaktivitet: Projektet handlar om att arrangera offentlig konsert och workshop med kvinnliga hiphopartister från Latinamerika tillsammans med lokala artister i Botkyrka. Syftet är dels att föra kulturlivet i Botkyrka närmare kulturlivet från Latinamerika, då många Botkyrka bor har rötter i Latinamerika men också för att ungdomar i Botkyrka kommun ska lära sig och inspireras av artister i världsklass. Deltagarna kommer att ta del av en lärorik workshop där unga kvinnliga musikfantaster ges professionella redskap och nya sätt att tänka. Båda projektets aktiviteter kommer på ett tydligt sätt inkludera kvinnliga deltagare. Syftet är att bidra till att stärka unga flickors självkänsla genom att visa på goda positiva förebilder om hur man kan ta sig fram in en mansdominerad bransch. Då aktiviteter även innehåller en offentlig konsert riktar sig projektet även till allmänt musikintresserade. Tid: augusti 2017 Plats: Alby och Norsborg Målgrupp: Unga vuxna i åldrarna 16-21 i Botkyrka Stödbelopp:75 000 kr

ABZORB

Mottagare: Cynthia Cavieres Toledo, född 1994, student och dansare Bostadsort: Sollentuna Projektaktivitet: Projektet handlar om att producera en dansvideo där kvinnans kropp och olika utseenden ges plats och lyfts fram. Detta genom att ha kvinnliga dansare, från Botkyrka och övriga Stockholm, med olika kropps-former och utseenden i musikvideon. I samband med inspelningen kommer även dansworkshops att erbjudas för unga i Botkyrka. Syftet med projektet är att genom dans inspirera unga kvinnor till att ta mer plats och vara bekväma i sig själva och att bryta normerna kring hur dansare ska se ut. Tid: Våren 2017 Plats: Subtopia Målgrupp: Tjejer 13–35-år i Botkyrka och andra delar av Stockholm Stödbelopp: 10 000 kr

Österbergs Botkyrka

Mottagare: Olle Magnusson, född 1948, författare och konstnär Bostadsort: Huddinge Projektaktivitet: Projektet handlar om att kunna genomföra ett scannings- och redigeringsarbete för hundratals svartvita glasnegativ, en ovärderlig dokumentation av det tidiga 1900-talets Botkyrka, av fotografen Gottfrid Österberg. Det framtida målet att i samarbete med familjen Österberg kunna ge ut en fotobok där projektledaren ämnar att på olika platser i Botkyrka arrangera utställningar kring boken och om Botkyrkas tidiga 1900-talshistoria. Tid: 2017 Plats: Botkyrka Målgrupp: Allmänheten i Botkyrka kommun Stödbelopp:10 000 kr

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2018
Bibliotek & kultur