Stäng meddelande

Bidrag till föreningar

Föreningar i Botkyrka kommun har möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet. Vilka bidrag ni kan söka avgörs av typen av verksamhet din förening bedriver.

Kan min förening söka bidrag?

Kultur och fritidsförvaltningen fördelar bidrag till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar, personer med behov av särskilt stöd, seniorföreningar samt kultur- och idrottsföreningar.

För att kunna söka bidrag måste din förening vara registrerad i Botkyrka kommuns föreningsregister. Den måste även uppfylla de allmänna villkoren för föreningsbidrag, vilket bland annat innebär bland annat att föreningen ska:

 • vara registrerad och genomföra er verksamhet i Botkyrka kommun
 • minst 51% av föreningens medlemmar är bosatta i Botkyrka kommun.

En fullständig beskrivning av de allmänna villkoren beskrivs i dokumentet Bidragsregler för föreningslivet, som du hittar under rubriken "Relaterade dokument" längst ner på sidan.

Instruktioner för hur du söker bidrag hittar du längre ner på sidan.

Vilka bidrag kan vi söka?

Vilken typ av verksamhet din förening bedriver avgör vilka bidrag ni kan söka. Läs mer i dokumentet Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun längre ner på sidan under "Relaterade dokument".  

Idrottsföreningar kan söka:

 • Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer
 • Anläggningsbidrag
 • Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

Scoutkårer kan söka:

 • Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer

Seniorföreningar kan söka:

 • Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
 • Lokalbidrag för seniorföreningar

Ungdomsföreningar kan söka:

 • Startbidrag
 • Medlemsbidrag

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka:

 • Administrationsbidrag
 • Startbidrag

Konstnärliga föreningar kan söka:

 • Bidrag till konstnärliga föreningar

Övriga föreningar med verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt seniorer 65+ kan söka:

 • Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
 • Aktivitetsbidrag för övriga föreningar
 • Lokalbidrag för övriga föreningar

Alla föreningar kan söka:

 • Bidrag till organiserad spontanidrott
 • Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd
 • Evenemangsbidrag

Föreningsbidrag till föreningar med skulder

För de föreningar som har tre eller fler obetalade förfallna fakturor kommer skulderna att dras från nästa utbetalning av föreningsbidraget.

När kan vi ansöka om bidrag?


Bidrag

Sista ansökningsdag

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar

25 februari och 25 augusti

Aktivitetsbidrag för scoutkårer

25 februari och 25 augusti

Anläggningsbidrag

1 oktober

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

15 februari

Evenemangsbidrag

Löpande under året

Lokalbidrag för seniorföreningar

15 februari

Startbidrag ungdomsföreningar

Löpande under året

Medlemsbidrag ungdomsföreningar

15 februari

Bidrag till konstnärliga föreningar

1 oktober

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning

1 oktober

Aktivitetsbidrag för övriga föreningar

15 februari

Lokalbidrag för övriga föreningar

15 februari

Bidrag till organiserad spontanidrott

1 oktober

Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd

1 oktober


Hur söker vi?

Ansökan för samtliga bidragsformer sker digitalt direkt i InterbookGolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är även i InterbookGO som du bifogar obligatoriska dokument och uppdaterar föreningsuppgifter.

Inför din ansökan

Det kan vara bra att förbereda dig innan du påbörjar din ansökan. Du behöver ha en hel del information om din förening och olika dokument redo att bifogas, såsom medlemsstatistik, ert senaste årsmötesprotokoll, m.m. En lista över samtliga dokument som vi efterfrågar hittar du i dokumentet Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun.

Behöver du hjälp med att hitta i InterbookGo? Kika i dokumentet Manual - Interbook under rubriken "Relaterade dokument" längre ner på sidan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019
Bibliotek & kultur