Stäng meddelande

Bidrag till föreningar

Föreningar i Botkyrka kommun har möjlighet att söka bidrag för kommande års verksamhet. Föreningens typ av verksamhet avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka.

Vilka föreningar kan få bidrag?

För att kunna söka bidrag måste föreningen vara registrerad i Botkyrka kommuns föreningsregister. Dessutom måste föreningen uppfylla de krav som finns skrivna i ”Bidragsregler för föreningslivet”, som du under rubriken "Relaterade dokument" längre ner på sidan.

Hur du söker kan du läsa mer om längre ned på sidan.

Nytt besked om stöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2019

Regeringen har beslutat att förnya uppdraget till Socialstyrelsen att fördela bidrag till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter till Sveriges kommuner.
Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun utlyser därför en möjlighet för bidragsberättigade föreningar och studieförbund att ansöka om stöd för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för målgruppen barn och ungdomar mellan 6-15 år.
Ansökan görs via er inloggning i InterbookGo (https://botkyrka.ibgo.se/länk till annan webbplats) och bidragsarten heter ”Stöd till sommarlovsaktiviteter 2019”. Sista ansökningsdag är 10 april 2019 så notera den korta ansökningstiden. Besked ges senast 26 april 2019 via den epost som anges i ansökan.

Huvudkriterier för stödet är:
-att aktiviteterna ska vara öppna för barn och unga i åldrarna 6-15 år
-att ingen särskild behovsprövning ska göras för att möjliggöra möten över sociala gränser
-att alla ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande

Läs igenom riktlinjerna för stödet innan ni ansöker samt uppdatera era årshandlingar på användarkontot i InterbookGo för bidragsåret 2019.

Riktlinjer

Föreningsbidraget till föreningar med skulder

För de föreningar som har tre eller fler obetalade förfallna fakturor ska skulderna dras från nästa utbetalning av föreningsbidraget.

Bidragsformer

Föreningens typ av verksamhet avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka. Läs mer i "Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun" längre ner på sidan under "Relaterade dokument".  

Idrottsföreningar kan söka:

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer
Anläggningsbidrag
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

Scoutkårer kan söka:

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer

Seniorföreningar kan söka:

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
Lokalbidrag för seniorföreningar

Ungdomsföreningar kan söka:

Startbidrag
Medlemsbidrag

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka:

Administrationsbidrag
Startbidrag

Konstnärliga föreningar kan söka:

Bidrag till konstnärliga föreningar

Övriga föreningar med verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt seniorer 65+ kan söka:

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar
Lokalbidrag för övriga föreningar

Alla föreningar kan söka:

Bidrag till organiserad spontanidrott
Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd.

Ansökningstider

Bidrag

Sista ansökningsdag

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar

25 februari och 25 augusti

Aktivitetsbidrag för scoutkårer

25 februari och 25 augusti

Anläggningsbidrag

1 oktober

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

15 februari

Lokalbidrag för seniorföreningar

15 februari

Startbidrag ungdomsföreningar

Löpande under året

Medlemsbidrag ungdomsföreningar

15 februari

Bidrag till konstnärliga föreningar

1 oktober

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning

1 oktober

Aktivitetsbidrag för övriga föreningar

15 februari

Lokalbidrag för övriga föreningar

15 februari

Bidrag till organiserad spontanidrott

1 oktober

Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd

1 oktober


Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag är öppet att söka för alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag samt för studieförbund och kan stödja föreningar och studieförbund vid tillfälliga eller återkommande evenemang som är öppna för allmänheten, som marknadsförs till allmänheten, och som genomförs under aktuellt kalenderår. Evenemangsbidrag har löpande ansökningstid men tänk på att ansöka i god tid innan evenemanget äger rum. För evenemang som ska äga rum under juni, juli och augusti bör ansökan komma in innan 31 maj.

Exempel på evenemang kan vara:
- festivaler
- föreställningar
- föreläsningar
- kulturdagar

Evenemangsbidrag kan inte sökas för matcher och cuper.

Sök bidrag digitalt via InterbookGo

Ansökan för samtliga bidragsformer sker digitalt direkt i InterbookGolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är även i InterbookGO som du bifogar obligatoriska dokument och uppdaterar föreningsuppgifter.

Instruktioner

Det kan vara bra att förbereda sig innan ansökningen påbörjas. Du behöver ha en hel del information om föreningen och olika dokument redo att bifogas. Information om hur du ansöker finns i dokumentet "Manual - Interbook", under rubriken "Relaterade dokument" längre ner på sidan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Bibliotek & kultur