Stäng meddelande

Inspiration

Ha-No Streetfestival arrangerades av föreningen Eelam Tamiler Union med syftet att aktivera Botkyrkabor inför valet. De beviljades Evenemangsbidrag 2016. Under en hel dag arrangerades friidrottsaktiviteter för de aktivitetssugna och musik och dans för de som inte var det. Även alla partier bjöds in. Totalt kom 340 besökare.

Hur fick ni idéen till evenemanget?
Vår förening har årligen anordnat friidrottsaktiviteter men det året tänkte vi att vi vill få med fler människor och ha det öppet för fler Botkyrka bor. Vi tänkte också att det var val under den perioden och att vi kanske kunde knyta ihop det här. Syftet med festivalen var att göra så många Botkyrkabor så aktiva som möjligt men också uppmuntra folket till att göra sin röst hörd i politiken genom att rösta. Vi bjöd därför in samtliga partier och demokratiutvecklare till festivalen. De som kom till festivalen hade då chans till att delta i fysiska aktiviteter men även att tala med partierna om vad de hade och erbjuda.

Hur gick ni vidare?
Vi har mycket kontakt med demokratiutvecklarna och vi samarbetade också med många av föreningarna. De kom dit och höll i ansiktsmålning och andra aktiviteter. Det var en väldigt stor fördel att föreningarna samarbetade med varandra.

Vad blev resultatet av evenemanget?
Vi tyckte att projektet blev lyckat. Man såg verkligen på de som var där under dagen att de uppskattade att det var varierade aktiviteter. Att det fanns friidrottsaktiviteter för barn och unga men att det även fanns zumba och uppträdanden för de äldre. Vi var väldigt nöjda med hur det gick.

Vad fick ni för lärdomar?
En lärdom var att man verkligen vinner på att samarbeta med andra föreningar. En annan lärdom var att man verkligen vinner på att ta del av andras aktiviteter och kulturer.

Vad är ert tips till andra som vill söka Evenemangsbidrag?
Att de ska tänka brett men även att de ska tänka på att samarbete att det kan betyda mycket också.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2019
Bibliotek & kultur