Stäng meddelande

Frågor och svar om Kreativa Fonden

Vad är Kreativa fonden?
Kreativa fonden är ett ekonomiskt bidrag som både privatpersoner och organisationer kan söka för att genomföra kreativa och kulturella idéer som är positiva för Botkyrkaborna och kan utveckla Botkyrka som plats. Fonden är ett komplement till de andra stödformer som kommunen erbjuder, främst inom kultur och idrott för föreningar.
Varför har Botkyrka kommun en Kreativ fond?
Fonden är ett initiativ som startades 2013 i syfte att uppfylla kommunens övergripande vision: ”Botkyrka är en inspirerande plats fullt av möjligheter. Genom konstraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid."Fonden är också en del av kommunens strategi att utvecklas som möjliggörare för Botkyrkabornas och andra aktörers egna kreativa idéer och initiativ och att skapa mer utrymme för lokalsamhällets egen kreativitet.
Kan jag få hjälp att utveckla min idé och att göra ansökan?
Ja, absolut! Du kan kontakta fondens samordnare för att få hjälp att diskutera din idé och din ansökan. Du kan få hjälp via e-post, telefon eller ett personligt möte.
Kan andra se min ansökan?
Ja, om någon begär att få titta på den ansökan du har skickat in så är kommunen skyldig att lämna ut den enligt offentlighetsprincipen. Alla dokument som registreras av kommunen betraktas som offentliga handlingar.
Måste jag betala skatt på de pengar jag får?
  • Nej, normalt ska du som privatperson eller organisation inte behöva betala skatt för ett projektbidrag från en kommun. Detta så länge pengarna används för att genomföra ditt projekt och inte för andra kostnader eller privat konsumtion. Botkyrka kommun ansvarar dock inte för frågan om skatter, utan ansvaret vilar på dig som mottar bidraget enligt gällande regler för moms. Om du har frågor kring detta eller är osäker på hur du ska agera – vänd dig direkt till Skatteverket på tel. 0771-567 567.
Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Ja, men bara om du inte gör ditt yttersta för att genomföra eller redovisa ditt projekt enligt din ansökan.

Hur ser samarbetet med företaget Hembla ut?

Botkyrka kommun har som mål att engagera även externa parter i att bidra till Fonden, i syfte att fler aktörer behöver bidra till utvecklingen av Botkyrka som kreativ plats. Företaget Hembla deltar som medfinansiär av Kreativa fonden sedan 2013 och ger ett betydelsefullt tillskott till Fonden.

Hembla deltar dock inte i arbetet med Fonden, vare sig i bedömning av ansökningar eller i beslut om fördelning av medel. Hemblas medverkan betyder heller inte att särskilda medel ur Fonden kommer att tilldelas ansökningar från eller med aktiviteter placerade i Alby som geografiskt område.

Finns det mer information om Kreativa fonden?

Följ gärna Kreativa fonden på Facebook,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där kan du också läsa om tidigare projekt och få tips om andra projektbidrag med mera. Har du fler frågor kan du skicka e-post till stod@botkyrka.se eller ringa till Medborgarcenter på 08-530 610 00 och bli kopplad till samordnare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2020
Bibliotek & kultur