Stäng meddelande

Frågor och svar om Kreativa Fonden

Vad är Kreativa fonden?
 • Kreativa fonden är ett ekonomiskt bidrag som kan tilldelas både privatpersoner och organisationer för att genomföra kreativa och kulturella idéer som är till gagn för Botkyrkaborna och kan utveckla Botkyrka som plats.
 • Fonden är ett komplement till de andra stödformer som kommunen erbjuder, främst inom kultur och idrott för föreningar.
Varför har Botkyrka kommun en Kreativ fond?
 • Fonden är ett initiativ som startades 2013 i syfte att uppfylla kommunens övergripande vision: ”Botkyrka är en inspirerande plats fullt av möjligheter. Genom konstraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
 • Fonden är också en del av kommunens strategi att utvecklas som möjliggörare för Botkyrkabornas och andra aktörers egna kreativa idéer och initiativ och att skapa mer utrymme för lokalsamhällets egen kreativitet.
Vem/vilka kan söka pengar?
 • Både enskilda personer och organisationer i och utanför Botkyrka kan söka. Bland organisationer prioriteras föreningar men även andra organisationer kan söka.
 • Enskilda personer måste vara 18 år eller äldre. Om du är under 18 år kan istället söka Drömdeg
 • En och samma person eller organisation kan ansöka med fler projekt.
 • Myndigheter eller offentliga verksamheter kan inte söka stöd. Inte heller Botkyrka kommuns egna verksamheter kan söka pengar ur Fonden. Sådana verksamheter kan dock ingå som samarbetspartners i andra aktörers ansökningar.
Vilka projekt kan jag söka pengar för?
 • Du kan söka pengar för projektidéer inom alla verksamhetsområden, till exempel kultur, utbildning, fritid och idrott, natur, miljö, mat, entreprenörskap, vård och omsorg.
 • Ditt projekt ska genomföras i Botkyrka och involvera Botkyrkabor.
 • Kommunen prioriterar projekt som vill pröva nya idéer, genomföra aktiviteter på nya sätt, med nya målgrupper eller samarbetspartners i Botkyrka.
Hur mycket pengar kan jag söka?
 • För 2019 finns totalt 550 000 kr att söka.
 • Du kan söka följande fasta belopp per projekt: 5000, 10 000, 25 000, 50 000 eller 75 000 kr. Ansökningar om max 10 000 kr behandlas löpande och snabbare.
 • Du kan söka för flera olika projekt.
Vilka kostnader kan jag söka pengar för?
 • Du kan söka pengar för alla typer av kostnader, såsom arvoden, hyra av lokal, marknadsföringskostnader och förbrukningsmaterial.
 • Kommunen prioriterar stöd till projekt med kostnader som är tydligt kopplade till Botkyrkabors deltagande i projektet.
 • ​​Kommunen prioriterar inte stöd till investeringar, till exempel i teknisk utrustning, som har längre livslängd än projektet.
Hur ansöker jag?
 • Du ansöker via ansökan via E-tjänst - Kreativa fondenlänk till annan webbplats . Om du av något skäl inte kan ansöka via vår E-tjänst kan du kontakta Fondens projektledare.
 • I ansökan ska du kort beskriva dig själv eller din organisation, din projektidé, tänkt målgrupp för projektet, eventuella samarbetspartners och hur du ska kommunicera ditt projekt.
 • Du får en bekräftelse när din ansökan är klar.
När är sista ansökningsdatum och hur får jag besked?

Du kan söka pengar ur Kreativa fonden under hela året. Under 2019 finns dock fyra beslutsomgångar för belopp större än 10 000 kr. Sista ansökningsdatum för att ansökan ska komma med i respektive omgång är:

 • 25 februari beslut 22 mars
 • 20 maj beslut 14 juni
 • 9 september beslut 4 oktober
 • 11 november beslut 6 december
Kan jag få hjälp att utveckla min idé och att göra ansökan?
 • Ja, du kan kontakta fondens samordnare för att få hjälp att diskutera din idé och din ansökan. Du kan få hjälp via e-post, telefon eller ett personligt möte. Vid behov kan fondens projektledare också besluta att du får träffa en särskild idécoach.
Vad händer när jag har ansökt, vem fattar beslut?
 • Din ansökan bedöms av Fondens projektledare tillsammans med andra tjänstepersoner i Botkyrka kommun.
 • Du kan eventuellt bli kontaktad per e-post, telefon eller för ett möte för att kommunen vill ha mer information om dig, din organisation eller projektet.
 • Avslag på ansökningar lämnas inte per e-post eller telefon. Kommunen lämnar inga motiveringar till sina beslut.
 • Beslut om fördelning av stöd ur Kreativa fonden fattas av kultur- och fritidsförvaltningen på delegation av kultur- och fritidsnämnden. Beslut meddelas på Botkyrka kommuns hemsida.
Vad händer om jag får stöd ur Fonden?
 • Stödpengarna betalas ut i en klumpsumma till ett konto som tillhör dig eller din organisation.
 • Du ska påbörja och avsluta ditt projekt inom 24 månader från det att pengarna betalats ut.
 • Du ska i samband med genomförandet av ditt projekt ange att det har fått stöd av Kreativa fonden.
 • Du ska redovisa ditt projekt inom 1 månad från det att projektet är avslutat. Din redovisning ska bestå av en beskrivning av hur du har kommunicerat projektet, vilka aktiviteter du har genomfört i projektet och var, vilka som har deltagit samt dina erfarenheter från projektet. Du ska även redovisa fotografier och gärna även videoklipp som dokumenterar projektet.
Kan andra få se min ansökan?
 • Ja, om någon begär att få titta på den ansökan du har skickat in så är kommunen skyldig att lämna ut den enligt offentlighetsprincipen. Alla dokument som registreras av kommunen betraktas som offentliga handlingar.
Måste jag betala skatt på de pengar jag får?
 • Nej, normalt ska du som privatperson eller organisation inte behöva betala skatt för ett projektbidrag från en kommun. Detta så länge pengarna används för att genomföra ditt projekt och inte för andra kostnader eller privat konsumtion. Botkyrka kommun ansvarar dock inte för frågan om skatter, utan ansvaret vilar på dig som mottar bidraget enligt gällande regler för moms. Om du har frågor kring detta eller är osäker på hur du ska agera – vänd dig direkt till Skatteverket på tel. 0771-567 567.
Kan jag bli återbetalningsskyldig?
 • ​ Ja, men bara om du inte gör ditt yttersta för att genomföra eller redovisa ditt projekt enligt din ansökan.
Hur många har ansökt om stöd tidigare?
 • Perioden 2013-2015 har 209 ansökningar om stöd inkommit. Majoriteten av dessa kommer från Botkyrkabor och -föreningar.
Hur ser samarbetet med företaget Hembla ut?

Botkyrka kommun har som mål att engagera även externa parter i att bidra till Fonden, i syfte att fler aktörer behöver bidra till utvecklingen av Botkyrka som kreativ plats. Företaget Hembla deltar som medfinansiär av Kreativa fonden sedan 2013 och ger ett betydelsefullt tillskott till Fonden.

Hembla deltar dock inte i arbetet med Fonden, vare sig i bedömning av ansökningar eller i beslut om fördelning av medel. Hemblas medverkan betyder heller inte att särskilda medel ur Fonden kommer att tilldelas ansökningar från eller med aktiviteter placerade i Alby som geografiskt område.

Finns det mer information om Kreativa fonden?

Följ gärna Kreativa fonden på Facebook,länk till annan webbplats där kan du också läsa om tidigare projekt och få tips om andra projektbidrag med mera. Har du fler frågor kan du skicka e-post eller ringalänk till annan webbplats till Medborgarcenter och bli kopplad till samordnare.

Kreativa fonden drivs av Botkyrka kommun i samarbete med bostadsföretaget Hembla

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2019
Bibliotek & kultur