Stäng meddelande

Mottagare 2019

Omgång 1

Gula villan träffar
Gula villan träffar hålls en gång i månaden i Gula villan i Alby. Varje träff omfattar ett nytt tema som har bestämts tillsammans med en besökare, så kallad idéspruta, som tidigare visat intresse för en aktivitet i det området. En projektledare från Boodla och idésprutan håller i träffen tillsammans. Exempel på teman som planeras: hönshållning, kompost och trädgårdshistoria.
Mottagare: Boodla
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Hittaut Tullinge (kommer inte att genomföras)
Projektet går ut på att skicka ut en orienteringskarta markerade med kontroller till alla hushåll i Tullinge. Kartan kommer att distribueras med lokaltidningen Botkyrka Direkt. Under projektperioden kommer det även att arrangeras ett antal evenemang med tillfälliga kontroller för de som vill testa på riktig orientering. Projektet kommer även att drivas på andra sidan kommungränsen i Flemingsberg.
Mottagare: Oskar Forsberg
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Me, Myself and I
Me, Myself and I är ett konstprojekt som riktar sig till kvinnor och icke-binära i åldrar 16–19 där ideal och anti-ideal utforskas i relation till bilden man presenterar av sig själv för andra.
Mottagare: Åsa Öhrn
Beviljat belopp: 35 000 kronor

Mödrar
Mödrar är en kollektiv utställning med tio konstnärer från Botkyrka och andra områden i Stockholm, där deras mödrars berättelser gestaltas. Alla har gemensamt att deras mödrar antingen lidit psykiskt eller fysiskt som en direkt effekt av överbelastning i arbetet eller på grund av avsaknaden av den. Under utställningen kommer projektet att genomföra workshops för boende i Botkyrka.
Mottagare: Emma Dominguez
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Omgång 2

4H kulturgårdsdagen i Alhagen
Projektet syftar till att uppmärksamma den gamla 4H-parken i Alhagen i Alby genom en kulturell fest där Albybornas egna berättelser och minnen står i centrum. Kulturgårdsdagen kommer bestå av flera olika aktiviteter och arbetet görs tillsammans med så kallade ”grann-ambassadörer” som rekryteras innan festivalen och stöttar i marknadsföringen och rekryteringen av deltagare till utställningen och föreläsningen.
Mottagare: Virginia Librado
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Reflektion och dans i Botkyrka med B-girls från olika generationer
Projektet syftar till att lyfta fram pluralismen inom breakdance i Sverige idag. Särskild fokus ligger på tjejer, kvinnor och ”äldre” kulturutövare inom dansen. Målet ska uppnås genom ett två dagars evenemang på Subtopia i Alby.
Mottagare: Bgirls Sweden
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Omgång 3

Bilden som antirasistisk handling – ett utforskande av rasism och antirasistiskt motstånd inom visuell kultur
En utställning med illustrationer publicerade i den antirasistiska kulturtidskriften Mana sedan tio år tillbaka bildar bakgrunden till workshops, samtal och föreläsningar med unga vuxna i Botkyrka. De unga får även själva skapa bilder för att utforska dess potential som antirasistisk handling. Bilderna kommer att publiceras på en egen digital plattform samt fysiskt i Mana.  
Mottagare: Föreningen tidskriften Mana
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Hela Botkyrka sjunger
Projektet syftar till att starta upp körverksamhet för kvinnor och män i Hallunda/Norsborg. Genom sången vill föreningen skapa fler möjligheter för ett socialt sammanhang och att känna tillhörighet i samhället genom nya möten över kulturella gränser.
Tidsperiod: oktober 2019-oktober 2020
Mottagare: Botkyrka kvinnoresurscenter
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Höstlovsverksamhet på Mångkulturellt centrum
Projektet utgörs av kreativa workshops för barn där olika material och tekniker inom konst och hantverk används. Fokus är främst den fria processen och vad som sker i deltagarna i mötet med materialet, inte vad resultatet blir. Workshoparna hålls under höstlovsveckan 2019.
Mottagare: Klotterköket
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Julmarknad på Sillvik
Projektets fokus är att arrangera Sillviks första julmarknad under första adventhelgen 2019. Aktiviteter som tipspromenad och att snickra egna bihotell kommer att hållas och konstnärer, hantverkare och lokala producenter bjuds in för att ställa ut.
Mottagare: Föreningen Sillviks vänner
Beviljat belopp: 19 000 kronor

Vilse i klimatet
Projektet utgörs av en föreställning som görs tillsammans med unga vuxna från Botkyrka. Under året har gruppen genomfört workshops med stöd av kulturdriven utveckling. Processledare är Vanda Monaco, som tidigare arbetat med föreställningen ”Blattelife”. ”Vilse i klimatet” lyfter klimaträttvisa bland annat genom att lyfta Lundin Oil och bolagets påverkan i Sydsudan.
Mottagare: MegaDream Theatre
Beviljat belopp: 45 000 kronor

Omgång 4

Alla kan koda!
För att väcka intresset för programmering och digitalt skapande bland barn och unga i Norsborg arrangerar föreningen ett barnhack för att därefter etablera en kodkupa.
Mottagare: Kodcentrum
Beviljat belopp: 20 000 kronor

A/S Sportfritids 2020
Med Sportfritids får barn och unga i åldrarna 6–12 år prova på olika aktiviteter inom idrott och kultur. Aktiviteterna kommer att göras i samarbete med kultur- och idrottsföreningar i kommunen. Projektet hoppas därmed kunna agera som en länk mellan barn som får upp ögonen för en aktivitet och vill fortsätta med den och befintliga verksamheter och föreningar i kommunen.
Mottagare: Arameisk/syrianska föreningen (Abbe Inci)
Beviljat belopp: 19 000 kronor

Cocoon Forest
”Cocoon Forest” är ett cirkusinspirerat rum bestående av kokonger däri en workshop hålls med deltagarna. Målgruppen för workshopen är barn med särskilda behov. Inom ramen för projektet ska två besök i Botkyrkas särskolor göras.
Mottagare: Matleena Laine
Beviljat belopp: 42 000 kronor

Ortens bästa FIFA spelare
Inom ramen för ansökan arrangerar Albyrådet en deltävling till den regionala tävlingen Ortens bästa FIFA spelare. Vinnarna av deltävlingen går vidare till finalen och möter spelare från andra förorter i Stockholm.
Mottagare: Albyrådet
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Bibliotek & kultur