Stäng meddelande

Mottagare 2019

Omgång 1

Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka har den 22 mars beslutat att fördela 190 000 kronor ur Kreativa fonden till fyra mottagare i fördelningsomgång ett av fyra.

Konkurrensen var stor med 15 inkommna ansökningar i denna omgång. Ansökningarna berörde både idrott och hälsa, kultur och folkbildning. I slutändan beviljades fyra sökande för projekten Gula villan träffar i Alby, Hittaut i Tullinge, Me, Myself and I samt Mödrar i Fittja.

De sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor upp till 75 000 kronor per projekt. Ansökningsperioden var mellan den 6 november 2018–25 februari 2019. Totalt sökt belopp uppgår till 825 000 kronor.

Kvar i fonden finns 360 000 kronor av totalt 550 000 kronor. Sista ansökningsdag för nästa beslutsomgång för projekt med belopp högre än 10 000 kronor är den 20 maj.

Kort information om mottagare och projekt

Gula villan träffar
Mottagare:
Boodla
Projektaktivitet: Gula villan träffar hålls en gång i månaden mellan april- oktober i Gula villan. Varje träff omfattar ett nytt tema som har bestämts tillsammans med en besökare, så kallad idéspruta, som tidigare visat intresse för en aktivitet i det området. En projektledare från Boodla och idésprutan håller i träffen tillsammans. Exempel på teman som planeras i nuläget är: hönshållning, kompost och trädgårdshistoria.
Tidsperiod: april-oktober 2019
Plats: Alby
Stödbelopp: 40 000 kronor

Hittaut Tullinge (kommer inte att genomföras)
Mottagare:
Oskar Forsberg
Bostadsort: Tullinge
Projektaktivitet: Projektet går ut på att skicka ut en orienteringskarta markerade med kontroller till alla hushåll i Tullinge. Kartan kommer att distribueras med lokaltidningen Botkyrka Direkt. Medborgarna får kartan och kan upptäcka naturen såväl som sitt närområde för att hitta dessa kontroller. Under projektets period kommer det även att arrangeras ett antal evenemang med tillfälliga kontroller för de som vill testa på riktig orientering. Projektet kommer även att drivas på andra sidan kommungränsen i Flemingsberg.
Tidsperiod: april-november
Plats: Tullinge
Stödbelopp: 40 000 kronor

Me, Myself and I
Mottagare:
Åsa Öhrn
Projektaktivitet: Me, Myself and I är ett konstprojekt som riktar sig till kvinnor och icke-binära i åldrar 16–19. Under projektets gång kommer de att utforska ideal och anti-ideal i relation till bilden man presenterar av sig själv för andra. Projektet delas upp på åtta olika tillfällen och varje del startar med en diskussion på ett tema. I slutet planeras en utställning på Mångkulturellt centrum tillsammans med deltagarna. Projektet genomförs i samarbete med Nobo och Mångkulturellt centrum.
Tid: april-maj
Plats: Fittja
Stödbelopp:
35 000 kronor

Mödrar
Mottagare:
Emma Dominguez
Projektaktivitet: Mödrar är ett konstprojekt som går ut på att skapa en kollektiv utställning med tio konstnärer från Botkyrka men även från andra områden i Stockholm, där de gestaltar och lyfter sina mödrars historier och berättelser genom konst, för att synliggöra deras historia och erfarenheter för en bred publik. Alla har gemensamt att deras mödrar antingen lidit psykiskt eller fysiskt som en direkt effekt av överbelastning i arbetet eller på grund av avsaknaden av den. Under utställningen kommer projektet att genomföra workshops för boende i Botkyrka. Tidsperiod: september-mars
Plats: Fittja
Stödbelopp: 75 000 kronor

Omgång 2

Den 14 juni har kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka beslutat att fördela 90 000 kronor ur Kreativa fonden till två mottagare i fördelningsomgång två av fyra.

Konkurrensen var stor med 17 inkomna ansökningar i denna omgång. Ansökningarna berörde både miljö, kultur och folkbildning. De sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor upp till 75 000 kronor per projekt. Ansökningsperioden var mellan den 26 februari-20 maj 2019. Totalt sökt belopp uppgår till 1 125 000 kronor.

I slutändan beviljades två sökande för projekten 4H kulturgårdsdagen i Alhagen och Reflektion och dans i Botkyrka med B-girls från olika generationer i Alby.

Kvar i fonden finns 300 000 kronor av totalt 550 000 kronor. Sista ansökningsdag för nästa beslutsomgång för projekt med belopp högre än 10 000 kronor är den 9 september.

Kort information om mottagarna och projekten

4H kulturgårdsdagen i Alhagen
Mottagare:
Virginia Librado
Projektaktivitet: Projektet syftar till att uppmärksamma den gamla 4H-parken i Alhagen i Alby genom en kulturell fest där Albybornas egna berättelser och minnen står i centrum. Kulturgårdsdagen kommer bestå av flera olika aktiviteter och arbetet görs tillsammans med så kallade ”grann-ambassadörer” som rekryteras innan festivalen och stöttar i marknadsföringen och rekryteringen av deltagare till utställningen och föreläsningen.
Tidsperiod: juni-augusti 2019
Plats: Alby
Stödbelopp: 60 000 kronor

Reflektion och dans i Botkyrka med B-girls från olika generationer
Mottagare:
Bgirls Sweden
Projektaktivitet: Projektet syftar till att lyfta fram pluralismen inom breakdance i Sverige idag. Särskild fokus ligger på tjejer, kvinnor och ”äldre” kulturutövare inom dansen. Målet ska uppnås genom ett två dagars evenemang på Subtopia i Alby. Evenemanget inkluderar workshops i breaking av b-girls, en ”b-girl summit” (möte) för b-girls och icke-binära från olika generationer där samtal och strategier kopplade till inkludering, representation, deltagande, kön, sport och kultur ska diskuteras, panelsamtal och ett ”all generation jam” där b-boys och b-girls från olika årtionde kommer att tävla tillsammans gruppvis.
Tidsperiod: november
Plats: Alby
Stödbelopp: 30 000 kronor

Omgång 3

Den 4 oktober har kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka beslutat att fördela 179 000 kronor ur Kreativa fonden till fem mottagare i fördelningsomgång tre av fyra.

Konkurrensen var stor med 18 inkomna ansökningar i denna omgång. Ansökningarna berörde både företagande, kultur och idrott. De sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor upp till 75 000 kronor per projekt. Ansökningsperioden var mellan den 21 maj-9 september 2019. Totalt sökt belopp uppgår till 1 051 500 kronor.

Kvar i fonden finns 121 000 kronor av totalt 550 000 kronor. Sista ansökningsdag för årets sista beslutsomgång för projekt med belopp högre än 10 000 kronor är den 11 november.

Kort information om mottagarna och projekten

Bilden som antirasistisk handling – ett utforskande av rasism och antirasistiskt motstånd inom visuell kultur
Mottagare: Föreningen tidskriften Mana
Projektaktivitet: En utställning med illustrationer publicerade i den antirasistiska kulturtidskriften Mana sedan tio år tillbaka bildar bakgrunden till workshops, samtal och föreläsningar med unga vuxna i Botkyrka. De unga får även själva skapa bilder för att utforska dess potential som antirasistisk handling. Bilderna kommer att publiceras på en egen digital plattform samt fysiskt i Mana.  
Tidsperiod: februari 2020-juni 2020
Plats: Fittja
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Hela Botkyrka sjunger
Mottagare: Botkyrka kvinnoresurscenter
Projektaktivitet: Projektet syftar till att starta upp körverksamhet för kvinnor och män i Hallunda/Norsborg. Genom sången vill föreningen skapa fler möjligheter för ett socialt sammanhang och att känna tillhörighet i samhället genom nya möten över kulturella gränser.
Tidsperiod: oktober 2019-oktober 2020
Plats: Hallunda
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Höstlovsverksamhet på Mångkulturellt centrum
Mottagare: Klotterköket
Projektaktivitet: Projektet utgörs av kreativa workshops för barn där olika material och tekniker inom konst och hantverk används. Fokus är främst den fria processen och vad som sker i deltagarna i mötet med materialet, inte vad resultatet blir. Workshoparna hålls under höstlovsveckan 2019.
Tidsperiod: november-december
Plats: Fittja
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Julmarknad på Sillvik
Mottagare: Föreningen Sillviks vänner
Projektaktivitet: Projektets fokus är att arrangera Sillviks första julmarknad under första adventhelgen 2019. Aktiviteter som tipspromenad och att snickra egna bihotell kommer att hållas och konstnärer, hantverkare och lokala producenter bjuds in för att ställa ut.
Tidsperiod: november-december
Plats: Norsborg
Beviljat belopp: 19 000 kronor

Vilse i klimatet
Mottagare: MegaDream Theatre
Projektaktivitet: Projektet utgörs av en föreställning som görs tillsammans med unga vuxna från Botkyrka. Under året har gruppen genomfört workshops med stöd av kulturdriven utveckling. Processledare är Vanda Monaco, som tidigare arbetat med föreställningen ”Blattelife”. ”Vilse i klimatet” lyfter klimaträttvisa bland annat genom att lyfta Lundin Oil och bolagets påverkan i Sydsudan.
Tidsperiod: september 2019-februari 2020
Plats: Hallunda
Beviljat belopp: 45 000 kronor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019
Bibliotek & kultur