Stäng meddelande

Senaste nytt

Bild som antirasistiska handling och julmarknad på Sillvik - detta är de fem projekt som nu har fått stöd ur Kreativa Fonden.

Den 4 oktober har kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka beslutat att fördela 179 000 kronor ur Kreativa fonden till fem mottagare i fördelningsomgång tre av fyra.

Konkurrensen var stor med 18 inkomna ansökningar i denna omgång. Ansökningarna berörde både företagande, kultur och idrott. De sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor upp till 75 000 kronor per projekt. Ansökningsperioden var mellan den 21 maj-9 september 2019. Totalt sökt belopp uppgår till 1 051 500 kronor.

Kvar i fonden finns 121 000 kronor av totalt 550 000 kronor. Sista ansökningsdag för årets sista beslutsomgång för projekt med belopp högre än 10 000 kronor är den 11 november.

Kort information om mottagarna och projekten

Bilden som antirasistisk handling – ett utforskande av rasism och antirasistiskt motstånd inom visuell kultur

Mottagare: Föreningen tidskriften Mana
Projektaktivitet: En utställning med illustrationer publicerade i den antirasistiska kulturtidskriften Mana sedan tio år tillbaka bildar bakgrunden till workshops, samtal och föreläsningar med unga vuxna i Botkyrka. De unga får även själva skapa bilder för att utforska dess potential som antirasistisk handling. Bilderna kommer att publiceras på en egen digital plattform samt fysiskt i Mana.  
Tidsperiod: februari 2020-juni 2020
Plats: Fittja
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Hela Botkyrka sjunger

Mottagare: Botkyrka kvinnoresurscenter
Projektaktivitet: Projektet syftar till att starta upp körverksamhet för kvinnor och män i Hallunda/Norsborg. Genom sången vill föreningen skapa fler möjligheter för ett socialt sammanhang och att känna tillhörighet i samhället genom nya möten över kulturella gränser.
Tidsperiod: oktober 2019-oktober 2020
Plats: Hallunda
Stödbelopp: 25 000 kronor

Höstlovsverksamhet på Mångkulturellt centrum

Mottagare: Klotterköket
Projektaktivitet: Projektet utgörs av kreativa workshops för barn där olika material och tekniker inom konst och hantverk används. Fokus är främst den fria processen och vad som sker i deltagarna i mötet med materialet, inte vad resultatet blir. Workshoparna hålls under höstlovsveckan 2019.
Tidsperiod: november-december
Plats: Fittja
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Julmarknad på Sillvik

Mottagare: Föreningen Sillviks vänner
Projektaktivitet: Projektets fokus är att arrangera Sillviks första julmarknad under första adventhelgen 2019. Aktiviteter som tipspromenad och att snickra egna bihotell kommer att hållas och konstnärer, hantverkare och lokala producenter bjuds in för att ställa ut.
Tidsperiod: november-december
Plats: Norsborg
Beviljat belopp: 19 000 kronor

Vilse i klimatet

Mottagare: MegaDream Theatre
Projektaktivitet: Projektet utgörs av en föreställning som görs tillsammans med unga vuxna från Botkyrka. Under året har gruppen genomfört workshops med stöd av kulturdriven utveckling. Processledare är Vanda Monaco, som tidigare arbetat med föreställningen ”Blattelife”. ”Vilse i klimatet” lyfter klimaträttvisa bland annat genom att lyfta Lundin Oil och bolagets påverkan i Sydsudan.
Tidsperiod: september 2019-februari 2020
Plats: Hallunda
Beviljat belopp: 45 000 kronor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2019
Bibliotek & kultur