Stäng meddelande

Senaste nytt

B-girl battles och en kulturdag med cirkus och familjeföreställningar. Två projekt har nu fått stöd ur Kreativa Fonden för sina idéer som ska genomföras i Botkyrka kommun.

Den 14 juni har kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka beslutat att fördela 90 000 kronor ur Kreativa fonden till två mottagare i fördelningsomgång två av fyra.

Konkurrensen var stor med 17 inkomna ansökningar i denna omgång. Ansökningarna berörde både miljö, kultur och folkbildning. I slutändan beviljades två sökande för projekten 4H kulturgårdsdagen i Alhagen och Reflektion och dans i Botkyrka med B-girls från olika generationer i Alby.

De sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor upp till 75 000 kronor per projekt. Ansökningsperioden var mellan den 26 februari-20 maj 2019. Totalt sökt belopp uppgår till 1 125 000 kronor.

Kvar i fonden finns 300 000 kronor av totalt 550 000 kronor. Sista ansökningsdag för nästa beslutsomgång för projekt med belopp högre än 10 000 kronor är den 9 september.

Kort information om mottagarna och projekten

4H kulturgårdsdagen i Alhagen
Mottagare:
Virginia Librado
Projektaktivitet: Projektet syftar till att uppmärksamma den gamla 4H-parken i Alhagen i Alby genom en kulturell fest där Albybornas egna berättelser och minnen står i centrum. Kulturgårdsdagen kommer bestå av flera olika aktiviteter och arbetet görs tillsammans med så kallade ”grann-ambassadörer” som rekryteras innan festivalen och stöttar i marknadsföringen och rekryteringen av deltagare till utställningen och föreläsningen.
Tidsperiod: juni-augusti 2019
Plats: Alby
Stödbelopp: 60 000 kronor

Reflektion och dans i Botkyrka med B-girls från olika generationer
Mottagare:
Bgirls Sweden
Projektaktivitet: Projektet syftar till att lyfta fram pluralismen inom breakdance i Sverige idag. Särskild fokus ligger på tjejer, kvinnor och ”äldre” kulturutövare inom dansen. Målet ska uppnås genom ett två dagars evenemang på Subtopia i Alby. Evenemanget inkluderar workshops i breaking av b-girls, en ”b-girl summit” (möte) för b-girls och icke-binära från olika generationer där samtal och strategier kopplade till inkludering, representation, deltagande, kön, sport och kultur ska diskuteras, panelsamtal och ett ”all generation jam” där b-boys och b-girls från olika årtionde kommer att tävla tillsammans gruppvis.
Tidsperiod: november
Plats: Alby
Stödbelopp: 30 000 kronor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2019
Bibliotek & kultur