Stäng meddelande

Botkyrkas Stjärnor

Vem ska få årets stipendier? Det bestämmer du! Stipendierna delas ut till de som utmärkt sig och som är verksamma inom kultur- och idrottsrörelser i Botkyrka. Juryn består av föreningsrådet från kultur- och fritidsnämnden som utser vinnarna baserat på nomineringarna som kommit in.

Botkyrkas stjärnor 2020

Årets nomineringsperiod är slut. Prisutdelning sker i samband med Vi är Botkyrka-festivalen i Hågelby i slutet av augusti.

Botkyrkas unga idrottare

Priset på 5 000 kronor vardera delas ut till två personer som har visat prov på stora prestationer inom sin idrott utifrån befintliga förutsättningar. Här räknas inte enbart resultatet utan även det personliga engagemanget och drivet.

2019 års mottagare: Faseeh Choudhary (Alby Cricket Club), Samiallah Khalil (Alby Cricket Club) och Edessa Noyan (Botkyrka Basket)

Årets lirare

Priset på 5 000 kronor delas ut till en person inom föreningslivet som inte nödvändigtvis är bäst på plan eller i laget, men som har överträffat sig själv och sin tränares förväntningar. Årets lirare verkar i Sven Tumbas anda och sprider glädje, gemenskap och en positiv attityd i sin idrottsutövning – till både åskådare, motståndare och lagkamrater.

Erika och Ricky spelar handboll i både IFK Tumbas representationslag och finns med i Härs & Tvärs som är ett handbollslag för ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. I Härs & Tvärs får alla spela handboll efter sina egna förutsättningar med tre ledord: Gemenskap, Glädje och Utveckling. Ricky och Erika deltog i Sverigelaget från Botkyrka som guld i Special Olympics Summer World Games 2019 Abu Dhabi. Tack vare sin förmåga att sprida livsglädje genom idrotten är Ricky och Erika Årets lirare i Botkyrka.

Motivering för 2019 års mottagare: Erika Nylund (IFK Tumba, Härs & Tvärs) och Ricky Landgraff (IFK Tumba, Härs & Tvärs)

Botkyrkas eldsjäl

Priset på 5 000 kronor delas ut till en person inom föreningslivet som genom sitt engagemang har skapat samhälleliga/sociala förändringar som gynnat flera personer.

2019 års mottagare: Larissa Samasonok (Botkyrka Basket)

Botkyrkas ledare

Priset på 5 000 kronor delas ut till en person inom föreningslivet som har utmärkt sig som ledare genom sin förmåga att leda, inspirera och motivera andra, både genom motgångar och framgångar.

2019 års mottagare: Matteo Mulle Adam (Stockholms Södra Fotboll, Fittja IF)

Botkyrkas kreativa föreningsentreprenör

Priset på 5 000 kronor delas ut till en förening eller person inom föreningslivet som genom sina kreativa handlingar har utvecklat verksamheten på ett nyskapande sätt.

Amadou har i flera års tid på eget initiativ haft gratis träningscamp för ungdomar i Storvreten. Han håller i löpning, utegym- och fotbollsträning utan kostnad för deltagarna och med sociala medier som marknadsföringskanal. Utöver träningen fungerar Amadou som mentor och kamratstödjare till flera av ungdomarna. Sedan 2018 har träningscampen bedrivits inom IFK Tumbas satsning på socialt idrottsarbete, Tumba United. Syftet med Tumba United bidra till att stärka den sociala sammanhållningen i lokalsamhället Tumba i allmänhet och i Storvreten i synnerhet.

Motivering för 2019 års mottagare, Amadou Samake (IFK Tumba)

Vem blir 2020 års mottagare? Det bestämmer du!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2020
Bibliotek & kultur