Stäng meddelande

Botkyrka kulturstipendium

Botkyrkas barn-och ungdomskulturpris

Vem kan söka eller nominera? Här kan du läsa om kriterierna för Botkyrkas Kulturstipendium samt barn-och ungdomskulturpris.

Vi är Botkyrka Hågelbyparken 2017

Botkyrka kulturstipendium kriterier

Botkyrka kulturstipendium stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet och kulturella insatser, som haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare. Den sammanlagda stipendiesumman är 30 000 kronor och kan delas ut till en person eller grupp. Det kan vara arbets- eller projektstipendium för pågående eller planerat arbete, eller. Det kan också vara meritstipendium till person eller grupp som har gjort uppmärksammade insatser inom kulturens område.

Botkyrkas barn- och ungdomskulturpris kriterier

Barn- och ungdomskulturpriset uppmärksammar och stödjer kulturella verksamheter och insatser riktade till barn och/eller ungdomar i Botkyrka. Priset kan ges till en grupp eller en person som bor eller verkar i Botkyrka och som har gjort särskilda insatser inom kulturområdet.Förslag kan lämnas av barn, unga eller vuxna och  av den sökande personen, gruppen själv eller av någon annan.

  • Barn- och ungdomskulturpriset ska uppmärksamma barn- och ungdomskulturella verksamheter och insatser utöver det vanliga.
  • Priset ges till en grupp eller person som har gjort värdefulla-, inspirerande- eller särskilt uppmärksammande insatser inom kulturområdet. Insatserna ska ha haft eller ha stor betydelse för barn och/eller unga.
  • Priset kan delas ut till barn/unga eller vuxna.
  • Priset kan tilldelas en grupp eller en enskild person som bor eller verkar i Botkyrka.

Stipendierna delas ut till de som utmärkt sig och som är verksamma inom kultur- och idrottsrörelser i Botkyrka. Du kan söka stipendiet när som helst på året, men senast den 1 mars. Utdelning sker i samband med kultur- och idrottsfesten Vi är Botkyrka som äger rum i slutet av augusti i Hågelbyparken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Bibliotek & kultur