Stäng meddelande

Eldning/grillning

När det är sommar och sol är det grilltider. Eldning och grillning medför ökad risk för brandfara.

Du som gör upp eld eller grillar är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt. Det betyder bland annat att du ska ta reda på om eldning eller grillning är tillåtet eller om det råder eldningsförbud. När du eldar eller grillar ska du ha någon form av släckutrustning till hands.

Du får inte elda eller grilla

 • vid förhöjd brandrisk, brandriskvärde 4 eller 5
 • om det blåser kraftigt
 • om brandchefen meddelat att eldningsförbud råder

Upplysningar om vilken brandrisk som gäller kan du få från Södertörns brandförsvarsförbund, se telefonnummer till höger.

Elda och grilla i naturen

 • Hitta en säker plats att elda på. Engångsgrill är inte en säker grillplats.
 • Ett fältkök eller redan färdiga eldstäder är allra bäst. Välj annars en lugn och skyddad plats.
 • Grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt är bra.
 • Bygg en eldstad av stenar och sand och håll elden liten.
 • Ha alltid vatten till hands.
 • Gör inte upp eld direkt på berghällar eftersom de kan spricka sönder.
 • Elda inte heller på torvmark eller nära myrstackar och stubbar.
 • Elda inte när det blåser hårt eller råder eldningsförbud.
 • Se till att gnistor inte blåser in mot land eller skog.
 • Låt alltid elden brinna ut.
 • Släck ordentligt och se till att glöden har slocknat ordentligt innan du lämnar platsen.

Allemansrätten ger dig inte rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall är endast tillåtet vecka 16 och 42.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Bo & bygga