Stäng meddelande

Beställning av samlingskarta

Kartan innehåller uppgifter om ledningar från följande ledningsägare i kommunen

  • VA-nätet
  • Södertörns Fjärrvärme AB
  • Vattenfall AB
  • Teliasonera AB
  • Stokab AB
  • IP-Only
  • TDC Sverige AB
  • Botkyrka stadsnät AB

Användningsområden

Samlingskartan används som underlag vid schaktning och andra markarbeten.

Omfattning

Hela kommunen, ledningarna som redovisas är de ledningar som ligger på kommunal tomtmark, d.v.s. Ledningar redovisas ej på privat tomtmark.

Aktualitet

Ledningsinformation hämtas från den centrala tjänsten Ledningskollen där varje ledningsägare ansvarar för ajourhållning av sina ledningar. Ajourhållning av kommunens VA-nät sker främst genom inmätning i samband med nybyggnation.

Kartskala

1:400

Format

Digital leverans som dwg eller utskrift på papper.

Pris

Samlingskarta

Pris exklusive moms

Startavgift inkl 1 hektar

1 970 kr

per hektar utöver denna

690 kr

 

Beställning

Fyll i beställningsformuläret "Beställningsblankett samlingskarta” som du hittar under ”Hämta blankett”. Skicka sedan den på post eller epost. Adresser hittar du under "Skicka din beställning hit".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Bo & bygga