Stäng meddelande

Skadedjur

När djur börjar besvära oss människor kallar vi dem för skadedjur. De kan besvära oss på många olika sätt och många av dem kan ställa till allvarliga problem.

Råttor och möss

Det är inte ovanligt att råttor och möss dyker upp i vår närmiljö. Antalet råttor har ökat kring våra storstäder vilket bland annat beror på ökad nedskräpning och bristande avfallshantering. De trivs där det finns mycket att äta samt där buskar och annan växtlighet skyddar dem när de söker mat. Råttor kan orsaka skador genom att gnaga sönder material i och runt våra byggnader. De kan också bära på smittämnen som inte är bra för människors hälsa. Normalt ser man bara något enstaka exemplar vilket inte innebär en olägenhet för människors hälsa. Om de börjar dyka upp i stort antal kan det finnas anledning att fundera på varför.

Förebyggande åtgärder

Tillsammans kan vi hjälpas åt för att hålla nere antalet råttor i Botkyrka kommun. Det är särskilt viktigt att vi håller rent och fint i våra parker och på återvinningsstationer. Kasta avfallet i avsedd behållare och lämna inte sådant som råttorna kan äta vid återvinningsstationerna. Råttor kommer inte att trivas om det saknas förutsättningarna för ett bekvämt och trivsamt råttliv.

Här är några tips på hur du kan hjälpa till med det förebyggande arbetet.

Utomhus

• Om du vill mata fåglar – gör det endast på vintern (de har tillräckligt med mat på sommaren) och gör det på ett skadedjurssäkert sätt. Fågelbord kan bli ett ”smörgåsbord” för råttor. Se till att du städar upp rester under fågelbordet.

• Förvara matavfall i täta avfallsbehållare eller komposter, placerade en bit från huset.

• Kom ihåg att råttor och möss äter allt möjligt, även fågelmat som hamnar på marken.

• Ta hand om fallfrukt i trädgården och kasta det du inte tar tillvara i en tät kompost med lock.

• Om du har djur i utomhusburar, till exempel kaniner, höns eller duvor, tänk på att deras mat inte får bli föda för råttor. Städa ofta i och runt burarna från matrester.

Inomhus

• Håll uppsikt på vindar, källare och förråd som kan bli boplatser för råttor. Förvara gärna saker på hyllor och håll rent på golvet, då blir det lättare att upptäcka boplatser eller skadegörelse.

• Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast och att det finns vatten i dem.

• Se till att genomföringar (till exempel under diskbänk, för fjärrvärme eller bredband) är täta. En råtta kan ta sig in om hålet är två centimeter eller större.

Gift

Att lägga ut förgiftat bete är tyvärr inte en optimal lösning för att minska mängden råttor. Så länge det finns något annat att äta undviker råttorna betesstationerna. Ett fungerande förebyggande arbete är det allra bästa sättet att bekämpa råttor. Tillsammans kan vi se till att råttorna inte vill bo här.

Så arbetar Botkyrka kommun mot råttor och möss

Botkyrka kommun arbetar förebyggande för att minska förekomst av råttor och möss på kommunens mark, bland annat i parker samt på förskolor och skolor. Vi städar avfall på allmänna ytor och håller gräs och buskar kortklippta. På privat fastighetsmark ansvarar fastighetsägaren själv för förebyggande åtgärder.

 

Övrig ohyra

Djur och insekter kan även klassas som ohyra. De kan göra stor skada genom till exempel att angripa livsmedel, textilier och träslag. Exempel på ohyra kan vara vägglöss, mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor.

Här kan du läsa om hur du som privatperson kan undvika att få problem med ohyra i ditt hem eller i din närmiljö.

• Städning är ett enkelt sätt att hålla ohyra borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig.

• Reser du utomlands kan du titta igenom dina kläder noga när du packar upp så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget.

• Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna.

Ansvar och sanering

 

I hyresrätt

Om du misstänker att möbler eller andra föremål är angripna av ohyra eller skadedjur får de inte tas in i bostaden. Du som hyresgäst är ansvarig för att kontakta hyresvärden så fort du upptäcker ohyra eller skadedjur. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra förekommer i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

I bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt bostadsrättslagen ansvar för att ohyra eller skadedjur inte kommer in i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få stå för kostnaden för att utrota ohyran.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Om du har frågor gällande skadedjur eller ohyra, kontakta medborgarcenter, Botkyrka kommun, på 08 530 610 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Bo & bygga