För att inomhusmiljön ska vara sund måste ventilationen vara anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden. Den måste ständigt förnya luften, tillföra syre och transportera bort föroreningar.

Inomhusluften behöver ständigt förnyas eftersom människor och husdjur förbrukar syret och eftersom rökning, tvätt och matlagning skapar föroreningar. Även inredning och byggnadsmaterial avger partiklar till luften.

Du kan testa ventilationen genom att hålla ett papper framför en ventil i köket eller badrummet. Om ventilen suger tag i pappret, vet du att ventilationen fungerar.

Tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska:

För att inomhusluften ska vara bra krävs det att tillräckligt med ny luft kommer in i din bostad.

Så här kan du förbättra luften i din bostad:

Tänk på att du måste tala med fastighetsägaren innan du installerar en köksfläkt. Du riskerar annars att försämra grannarnas ventilation.

Om du har problem med din ventilation:

Om du som hyresgäst har problem med dålig luft i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Bor du i en bostadsrätt ska du vända dig till föreningens styrelse. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljöenheten som kan kräva utredningar och eventuellt åtgärder.