Stäng meddelande

Brandskydd

I Sverige dör cirka 100 människor varje år i bränder. Oftast i hemmet. För att skydda dig och din familj är det viktigt att du har en hög brand- och utrymningssäkerhet hemma. Du kan lära dig mer om brandsäkerhet i hemmet och hur du kan förebygga brand på Södertörns brandskyddsförenings webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skaffa en brandvarnare

Sedan 1999 är det krav på att det ska finnas en brandvarnare i alla nyproducerade bostäder. För bostäder som är byggda innan 1999 är det ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som säger att det bör finns en brandvarnare i alla bostäder. Tänk på att testa din brandvarnare regelbundet

Brandsläckare

Om du själv kan göra en första insats med till exempel en handbrandsläckare vid en brand kan du rädda både liv och saker.

Alla bör ha en handsläckare hemma. Ju snabbare en brand kan släckas desto mindre skador blir det. Genom att själv kunna släcka eller begränsa branden innan räddningstjänsten hinner fram har du goda förutsättningar att lyckas begränsa skadorna. Det är också bra att du har en handbrandsläckare i garaget, bilen och båten.

Du bör se till att göra service på din handbrandsläckare minst vart femte år om du har den i hemmet.

Kontrollerna görs av sakkunniga firmor, till exempel den firma där du köpte handbrandsläckaren. Har du en handbrandsläckare som har en tryckmätare skall den alltid stå på grönt. Om den inte gör det betyder det att trycket i släckaren har försvunnit. Då måste släckaren trycksättas. Det kan eb sakkunnig firma göra. Om släckaren har stått oanvänd länge och mätaren ändå står på grönt finns det risk att trycket ändå har försvunnit. Det går alltså inte att lita på mätaren fullkomligt. Om du vet med dig att handbrandsläckaren varit oanvänd under ett antal år bör du alltså ändå kontrollera brandsläckaren.

Brandfarlig vara

På grund av att brandfarliga varor är mer eller mindre lättantändliga och brandfarliga produkter ger mycket snabba brandförlopp finns det lagar som reglerar hantering och förvaring av brandfarliga varor och produkter.

Lagen som reglerar detta heter "Lag om brandfarliga och explosiva varor". Mer information om regler vad avser brandfarlig vara kan du hitta hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom att klicka på länken nedan.

Om du vill söka ett tillstånd för brandfarlig vara ska du göra det hos Södertörns brandförsvarsförbund. Du kommer till deras webbplats genom att följa länken nedan.

Reglerna är olika och varierar beroende på vilken typ och mängd brandfarlig vara som berörs.

För hantering/förvaring av brandfarliga vätskor och gaser krävs enligt lagen och dess föreskrifter i vissa fall tillstånd. Även om hanteringen inte är tillståndspliktig finns det klara regler hur hantering/förvaring ska ske.

Flerfamiljshus

Utrymme

Mängd

Källarförråd

Ingen förvaring

Vindsförråd

Ingen förvaring

Balkong

Gasolflaskor högst storlek P11 (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett skåp. Förvara gasolen i första hand på balkongen.

Lägenhet

Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage

Fordon med tank och reservdunk. I garage till flerbostadshus eller garage för flera hushåll får ingen brandfarlig gas förvaras.

Hobbylokal

Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden t ex hobbylokal dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Allmänt

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste Du ha tillstånd.


Enfamiljshus och fritidshus

Utrymme

Mängd

Vind

Ingen förvaring

Fristående eller avskilt förråd

Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor. Förvara här i första hand.

Bostad

Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage

Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddad mot påkörning.

Källare

I ventilerat utrymme t.ex. hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska. Dessutom får 5 liter acetylen hanteras i ventilerat utrymme, som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Vid placering i garage skall den skyddas mot påkörning.

Allmänt

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste Du ha tillstånd. I cistern får dessutom för husets uppvärmning förvaras högst 10 000 liter eldningsolja. I garage skall cistern vara påkörningsskyddad.

Sotning

Att hålla rent i skorstenar och eldstäder är mycket viktigt för att minska risken för till exempel skorstensbränder.

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB sköter enligt avtal sotning i Botkyrka och Salem. Förutom sotning av skorstenar och eldstäder som ska göras enligt "Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)", erbjuder sotningsväsendet en mängd andra tjänster, till exempel:

  • service av ventilationssystem
  • isolering av värmepannor
  • injustering av ventilation och värmesystem.

Egen sotning

Kommunen kan nu medge att en fastighetsägare själv utför sotning på egen fastighet om det kan ske på ett säkert sätt ur brandskyddssynpunkt .

För detta behövs en dispens som kan sökas hos Södertörns brandförsvarsförbund.

Anvisningar och ansökningsblankett kan hämtas från Södertörns brandförsvarsförbund.
På Södertörns brandsförsvarsförbunds finns även information om aktuella taxor med mera för sotning. Klicka här för att läsa mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB
Grödingevägen 45
Box 4
147 21 TUMBA
Telefon 08-530 328 50
Fax 08-530 602 44

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2019
Bo & bygga