Stäng meddelande

Brand hemma

I Sverige dör cirka 100 människor varje år i bränder. Oftast i hemmet. För att skydda dig och din familj är det viktigt att du har en hög brand- och utrymningssäkerhet hemma. Det kan du få med ganska enkla knep.

Det viktigaste för dig och din familj är att skaffa en brandvarnare. Det är också viktigt att veta hur du använder en handbrandsläckare och hur mycket brandfarlig vara du får ha hemma. Genom att kontrollera vitvaror med mera kan du förhindra att brand uppstår.

Gör rätt!

Utrym, stäng in branden, larma, släck

För att kunna göra rätt när det brinner måste du vara vaken. Många tror att man vaknar av brandröken. Så är det inte. Röken söver. Förra året vaknade inte 100 personer. Din livförsäkring när du sover är en brandvarnare. Vaknar du av att brandvarnaren larmar eller att du upptäcker brand på annat viss ska du:

 • Först utrymma bostaden och larma övriga i familjen och se till att de kommer ut om de inte redan har gjort det
 • Stänga dörren till det utrymme som brinner om det går
 • Larma räddningstjänsten när alla kommit i säkerhet
 • Försöka släcka branden om du bedömer du att du kan göra det
 • Inte ta några onödiga risker.

Undvik värme och rök genom att hålla dig lågt eller krypa

Är det mycket rök och varmt kan du försöka krypa eller hålla en låg ställning under utrymningen. Vid golvet finns det alltid friskt syre att andas och värmen är mycket lägre det är mindre varmt vid golvet än vid taket.

Stäng in branden om du kan.

Genom att stänga dörren, fönstren etc. till brandrummet kan du förhindra att eld och rök sprider sig okontrollerat.

Larma när alla har kommit i säkerhet

Du ringer 112 och begär brandförsvaret då kommer du att få prata med en larmoperatör som ställer frågor till dig. Under tiden ni pratar larmar personen som lyssnar brandförsvaret. Du förlorar alltså ingen tid genom att svara på frågorna. Den information som du ger kommer att vidarebefordras till brandbilarna under färd. Det är viktigt att du lugnt försöker svara på följande frågor:

 • Vilken adress brinner det vid?
 • Är något liv i fara?
 • Vad brinner?
 • Hur mycket brinner?
 • Vad heter du?
 • Var ringer du ifrån – vilket telefonnummer?

Stanna kvar kvar på platsen

När brandkåren kommer tar du kontakt med räddningsledaren. I Botkyrka och Salems kommuner har räddningsledaren gul hjälm och orange rock eller röd hjälm och röd rock. Du kan ge räddningsledaren värdefull information.

Försök släcka branden om du kan

Gör ett försök om du tror att du kan. Stäng dörren till brandrummet om det inte går . Har du inget bra släckredskap kan det hjälpa att slänga över våta handdukar eller en tjock trasmatta för att dämpa och kväva elden.

Ta inga risker.

Brand hos grannen

Brinner det i grannens lägenhet behöver ni inte utrymma i första läget. Gör så här:

 • Kontrollera om grannen är hemma. Försök att uppmärksamma grannen genom att ringa på dörren eller via telefonen
 • Är grannen hemma se till att alla lämnar lägenheten
 • Stäng dörrarna till alla lägenheter
 • Är trapphuset rökfyllt vänta i er lägenhet. Brandförsvaret hjälper er ut om det behövs
 • Larma räddningstjänsten

Trapphus

Om du bor i ett flervåningshus med gemensamt trapphus är det viktigt att hindra att rök fyller trapphuset. Trapphuset är en gemensam utrymningsväg för alla som bor i huset. Därför får du inte ställa saker där som kan vara i vägen om huset skulle behöva utrymmas. Detta gäller till exempel cyklar och barnvagnar (omdet inte finns ett speciellt utrymme för dem). Brandfarliga varor får självklart inte förvaras i trapphuset.

Öva

Om du har övat på hur man gör för att utrymma huset blir det mindre förvirring om du skulle behöva det.

Om det finns sovrum på ovanvåningen bör man ha en alternativ stege eller liknande från balkongen eller fönstret. Observera att detta normalt gäller friliggande en- familjshus eller liknande där avståndet till mark ej är för högt. Gå igenom hur ni ska göra med familjen och bestäm var ni skall mötas utanför efter utrymningen.

Matlagning

Många bränder i bostäder börjar i samband med matlagning. Det är lätt att glömma mat som står på spisen. Börjar det brinna när du lagar mat kan branden sprida sig till fläkten och ventilationsröret från fläkten. Branden kan också sprida sig till köksskåpen och vidare. För att hindra att bränder uppstår i samband med matlagning ska du:

 • alltid ha uppsikt när du lagar mat
 • vara speciellt försiktig med matoljor
 • Börjar det att brinna när du steker, friterar eller på annat sätt hettar upp olja, fett eller stearin ska du:
 • Lägga på locket, så kväver du branden
 • INTE ANVÄNDA VATTEN!

Elektriska apparater

Bränder som startar i TV:n är inte ovanliga. Om det börjar brinna i den eller annan elektrisk apparat ska du i första hand:

 • Dra ur kontakten
 • Täcka över apparaten, med till exempel mattan
 • Få ut apparaten ur bostaden, till uteplatsen, balkongen eller stänga in den i ett mindre utrymme

Har ni en handbrandsläckare kan den användas. Larma också räddningstjänsten.

Städa bakom apparaterna

Kylar och frysar samlar en hel del damm undertill.

Många bränder har startat bakom kylen eller frysen på grund av kortslutning som antänt dammet. I många fall har hela bostaden sedan blivit utbränd. Om du gör rent bakom apparaterna inte bara inuti dem så minskar du brandrisken avsevärt på ett enkelt sätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bo & bygga