Om du själv kan göra en första insats med till exempel en handbrandsläckare vid en brand kan du rädda både liv och saker.

Alla bör ha en handsläckare hemma. Ju snabbare en brand kan släckas desto mindre skador blir det. Genom att själv kunna släcka eller begränsa branden innan räddningstjänsten hinner fram har du goda förutsättningar att lyckas begränsa skadorna. Det är också bra att du har en handbrandsläckare i garaget, bilen och båten.

Du bör se till att göra service på din handbrandsläckare minst vart femte år om du har den i hemmet.

Kontrollerna görs av sakkunniga firmor, till exempel den firma där du köpte handbrandsläckaren. Har du en handbrandsläckare som har en tryckmätare skall den alltid stå på grönt. Om den inte gör det betyder det att trycket i släckaren har försvunnit. Då måste släckaren trycksättas. Det kan eb sakkunnig firma göra. Om släckaren har stått oanvänd länge och mätaren ändå står på grönt finns det risk att trycket ändå har försvunnit. Det går alltså inte att lita på mätaren fullkomligt. Om du vet med dig att handbrandsläckaren varit oanvänd under ett antal år bör du alltså ändå kontrollera brandsläckaren.