Stäng meddelande

Brandvarnare

I varje bostad ska det finnas åtminstone en brandvarnare. Brandvarnaren är en billig livförsäkring.

I de flesta fall är det röken som dödar människor i bränder. Röken fyller utrymmen innan flammorna och hettan breder ut sig.

Det spelar ingen roll hur bra byggnadstekniskt brandskydd du har, hur effektiv räddningstjänst det finns eller hur många brandsläckare du har i bostaden om du inte vaknar då det börjar brinna.

En brandvarnare hittar du i de flesta butiker och dessutom är de inte speciellt dyra. Från cirka 50 kronor och uppåt får du en brandvarnare.

Så fungerar en brandvarnare

En brandvarnare känner av om det finns rökpartiklar i luften. Den ger då ifrån sig en skarp signal. Brandvarnaren behöver ett batteri för att fungera.

De flesta brandvarnare har en testknapp för att pröva om den fungera. Den ger också ifrån sig en varningsindikering när batteriet håller på att ta slut.

Placering och montering

Följ först och främst de monteringsanvisningar som finns till när du kjöper brandvarnaren.

  • Brandvarnaren ska placeras i taket så högt som möjligt, eftersom röken från en brand är varm. Varm rök är lättare än luften runt omkring, därför stiger röken till taket. I nästa skede fylls rummet med rök från taket och nedåt i rummet.
  • Brandvarnaren ska placeras så centralt som möjligt. Tänk på att den i första hand ska väcka dig innan rök tränger in i sovrummet eller blockerar din utrymningsväg. Montera därför brandvarnaren i anslutning till sovrummet.
  • I bostaden kan det vara lämpligt att ha fler än en brandvarnare. Har bostaden fler än en våning rekommenderar vi åtminstone en brandvarnare per våningsplan. Brandvarnaren i övre våningsplanet bör placeras i anslutning till trappan.
  • Undvik att placera brandvarnaren i köket eller i närheten av köket. Brandvarnaren kan larma på grund av den rök som ibland alstras vid matlagning.

Kontroll och service

Efter montering ska du kontrollera så att brandvarnaren fungerar. Då kan du göra enligt nedan.

  • Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att trycka in testknappen på brandvarnaren eller att hålla ett nysläckt stearinljus som ryker under brandvarnaren.
  • Kontrollera att brandvarnaren hörs i sovrummen med dörren stängd. Signalen ska då fortfarande vara så pass hög att ni kommer att vakna av den.
  • Kontrollera regelbundet att brandvarnaren har ett fungerande batteri. Detta gör du genom att hålla in brandvarnarens testknapp. Extra viktigt är det om du varit bortrest och kanske missat den varningssignal som många brandvarnare sänder ut när batteriet håller på att ta slut. Du bör byta batteri minst en gång om året.
  • Om brandvarnaren börjar larma ofta utan anledning, exempelvis när du öppnar fönster så det blir korsdrag i bostaden, beror detta sannolikt på att brandvarnaren är smutsig. Eftersom brandvarnaren är konstruerad för att larma om det finns rökpartiklar i luften kan den också larma för små dammpartiklar. Larmar brandvarnaren vid matlagning, brödrostning m.m. bör brandvarnaren flyttas samt göras ren.

Montera aldrig ned din brandvarnare på grund av att den börjar larma ofta. Batteriet är då på väg att ta slut. Köp omgående ett nytt batteri, då kan du sova lugnt på nätterna!

Bostäder måste ha brandvarnare

Det är lag på att bostäder som är byggda efter 1999 ska ha brandvarnare.

Det finns förutom detta en lag som handlar om skydd mot olyckor som Räddningsverkets allmänna råd är baserad på. I dessa råd (som vanligtvis ska tolkas som regler) är tolkningen att alla bostäder ska vara utrustade med brandvarnare. Så även bostäder byggda före 1999 ska vara utrustade med brandvarnare.

Mer om kraven på att bostäder ska vara utrustade med brandvarnare kan du få genom att läsa på webbsidorna från "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" och Boverket genom att följa länkarna till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Bo & bygga