Stäng meddelande

Sotning

Att hålla rent i skorstenar och eldstäder är mycket viktigt för att minska risken för till exempel skorstensbränder.

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB sköter enligt avtal sotning i Botkyrka och Salem.

  • Förutom sotning av skorstenar och eldstäder som ska görasenligt "Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)", erbjuder sotningsväsendet en mängd andra tjänster, till exempel:
  • service av ventilationssystem
  • isolering av värmepannor
  • injustering av ventilation och värmesystem.

Egen sotning

Kommunen kan nu medge att en fastighetsägare själv utför sotning på egen fastighet om det kan ske på ett säkert sätt ur brandskyddssynpunkt .

För detta behövs en dispens som kan sökas hos Södertörns brandförsvarsförbund.

Anvisningar och ansökningsblankett kan hämtas från Södertörns brandförsvarsförbund.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2017
Bo & bygga