Störningsinformation:
Störningar i e-tjänsten för bygglov 30 januari
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Coacher för energi och klimat till stöd för företag

Ditt företag betalar nog för mer energi än ni behöver. Nu kan ni få
kostnadsfritt stöd av en coach för att minska energianvändningen, sänka
energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Botkyrka kommun erbjuder detta stöd till små och medelstora företag i samarbete med Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Salem, och Tyresös kommuner.

Detta får du som deltagande företag

Genom att delta i coachningsprogrammet får du en genomgång av företagets energianvändning, förslag på åtgärder som kan sänka företagets energianvändning samt 16 timmars individuell coachning för att genomföra de föreslagna åtgärderna. Deltagandet är helt kostnadsfritt. Du kommer även att bjudas in till träffar med andra företag i programmet där ni, förutom lära er mer om energieffektivisering, får utbyta erfarenheter med varann.

Kan mitt företag få hjälp av en coach?

Programmet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år.

Vinster med energieffektivisering

Vi räknar med sänkta energikostnader, förbättrad lönsamhet, minskad klimatpåverkan, bättre arbetsmiljö och ett stärkt varumärke genom det aktiva hållbarhetsarbetet. Det är fullt möjligt att sänka energianvändningen med 10 procent utan investeringar eller de som betalar sig på mindre än ett år.

Mer information

Under "Relaterade länkar" kan du hitta mer generellt om stöd till små och medelstora företag och därifrån klicka vidare till en utförligare information om coacher för energi och klimat genom att klicka på länken till Energimyndighetens webbplats.

Stödet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella Regionalfondsprogrammet.

Stödet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella Regionalfondsprogrammet.

Stödet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella Regionalfondsprogrammet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2018
Bo & bygga