Stäng meddelande

Oljecisterner för uppvärmning av småhus

Cisterner som är placerade i eller ovan mark samt inomhus, som används för eldningsolja till småhus, omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter.

​I dessa föreskrifter står det till exempel att:

  • Alla cisterner som används måste kontrolleras regelbundet av ett ackrediterat företag
  • Kontrollintervallet kan vara tre, sex eller tolv år och beror på om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde och om cisternen, med tillhörande ledningar, är korrosionsbeständig
  • Sedan 2009 behöver inte kontrollrapporten lämnas in till kommunen, men måste behållas av ägaren så att den kan visas upp om kommunen eller köpare av fastigheten kräver det
  • Ägaren är alltid ansvarig att se till att kontrollen görs – kommunen skickar inte ut några påminnelser
  • Cisterner som inte används måste tömmas och rengöras för att man ska slippa kontrollen. Dessutom måste man se till att cisternen inte går att fylla med olja igen, till exempel genom att plombera eller ta bort påfyllnings- och avluftningsrören
  • En cistern som inte ska användas måste anmälas till kommunen. Se länk nedan om E-tjänster.
  • En cistern som slutat att användas måste kontrolleras innan den sedan får börja användas igen. Kopia på kontrollrapporten ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

En cistern som ligger i mark och ska sluta användas bör också lyftas upp och tas bort, alternativt fyllas med sand för att förhindra olyckor. I sådana fall är det viktigt att den är ordentligt rengjord innan sanden fylls på.

Håll alltså koll på din cistern – det är särskilt viktigt för att förebygga skador och även i samband med eventuella försäkringsfrågor!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Bo & bygga