Stäng meddelande

Smittskydd

Smittskydd handlar om att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

Med smittsamma sjukdomar menas de sjukdomar som kan överföras till människor från andra människor, från djur eller från miljön.

Landstingets smittskyddsenhet har det övergripande ansvaret för smittskyddet i länet och smittskyddsläkaren leder arbetet.

Vad gör kommunen?

Miljöenheten samarbetar med smittskyddsläkaren vid smittskyddsutredningar för att begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Miljöenheten får ta prov och begära handlingar som kan behövas vid utredning av orsaken till sjukdomsutbrottet. Om det behövs vidtas smittskyddsåtgärder som kan beröra djur, dricksvatten, avloppsvatten, badvatten, ventilationsanläggningar eller andra objekt som sprider eller misstänks sprida smittan.

En snabb utredning kan förhindra att fler blir sjuka och bidra till att sänka kostnaderna för individer och samhället.

Vad kan du göra?

Att sköta den personliga hygienen för att undvika att själv bli smittad är särskilt viktigt under ett sjukdomsutbrott.

För att minska risken att bli smittad eller att smitta andra bör du:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, och alltid innan måltid och efter toalettbesök
  • Täcka för mun och näsa när du nyser och hostar. Har du ingen näsduk, nys i armvecket och inte i handen
  • Använda pappersnäsdukar som du sedan kastar direkt
  • Undvika täta folksamlingar om det är möjligt
  • Vara noggrann med hygienen om du hanterar livsmedel.

Mer information om smittskydd hittar du till höger.

Blev du sjuk av maten?

Mat och dricksvatten som hanteras fel kan leda till matförgiftning eller stora utbrott där många drabbas. Ett exempel på ett stort utbrott är när Östersunds dricksvatten smittades av parasiten Cryptosporidium. Läs mer om hur du går tillväga vid en matförgiftning via länken till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Bo & bygga