Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Sthlm6000+ -Studentbostäder i Stockholm

Botkyrka kommun ingår sedan 2014 i partnerskapet Sthlm6000+. Kommunen ingår i projektets styrgrupp och arbetsgrupp.

Sthlm6000+ - Studentbostäder i Stockholm

Om Sthlm6000+

Sthlm6000+ är ett stadsutvecklingsprojekt med syftet att öka Stockholms läns attraktivitet som studentregion och bidra till att minst 6000 nya studentbostäder byggs i Stockholmsregionen till och med år 2017. Projektet ska även korta kötiden för en studentbostad och utveckla ny kunskap om framtidens studentboende.

Byggprojekten tillsammans med nyheter och framtidslösningar inom byggande och studentboende kommer under 2017 att presenteras på en utställning och konferens under 2017.

I partnerskapet ingår bland annat Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms universitet, KTH, Södertörns högskola, kommuner, byggbolag, kommunala och privata fastighetsbolag, arkitekter och studentorganisationer.

Botkyrka kommun och Sthlm6000+

För Botkyrka kommun innebär partnerskapet tillträde till ett brett nätverk med stor kunskap i studentbostadsfrågan. Det ger tillgång till nya synsätt på lösningar kring exempelvis upplåtelseformer, förmedling och förvaltning. Andra vinster som kan följa av projektet är möjligheterna att knyta till sig ny kompetens, stärka kommunens konkurrenskraft och öka attraktiviteten. Det är positivt för kommunen att synas i sammanhanget och partnerskapet kan bidra till att nya aktörer lockas till Botkyrka.

Innan 2017 är slut kommer det ha byggts cirka 250 nya ungdomsbostäder i Botkyrka.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Bo & bygga