Botkyrka - Södra porten till Stockholm

Botkyrka ska ha en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm med ett nytt trafiksystem som knyter samman kommunens stadsdelar. Södra porten blir ett nytt handels- och företagsområde invid E4:an vid Eriksberg i norra Botkyrka.

Varför Södra porten?

Botkyrka kommuns vision är att Botkyrka ska bli en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm. Just Eriksbergs verksamhetsområde ligger mycket strategiskt till med tanke på det utmärkta skyltläget precis vid E4 och E20. Genom att utveckla Eriksberg i norra Botkyrka blir området en sammanhållen stadsdel tillsammans med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

Botkyrka Södra porten till Stockholm blir en plats som ger goda möjligheter för en rad verksamheter. Som ett nav vid infarten till Stockholm skapas möjligheter i en växande omgivning.

Visionen för Botkyrka kommun är att området ska innehålla handel, och andra verksamheter som bygger på besök, företag med inriktning upplevelsenäringen och ge plats för lokala företag och entreprenörer.

Eriksbergsområdet idag

Verksamhetsområdet Eriksberg i Botkyrka har under en längre tid skapat sig en position på marknaden och drar idag till sig människor från främst sydvästra Stockholm. Precis vid infarten till Stockholms stad är Eriksberg ett område med hög regional potential.

I dag är ungefär 4000 personer sysselsatta i Eriksberg och Alby. Av dessa arbetar cirka 300 i detaljhandeln. I området finns ett stort inslag av mindre verksamheter. De primära verksamheterna i området är lager/partihandel, lättindustri, handel, byggverksamhet och företagstjänster. Det tillgängliga utbudet som finns idag är begränsat, speciellt med tanke på hur många människor som bor i de omkringliggande områdena (Hallunda, Norsborg, Alby och Fittja). Eriksbergsområdet ligger nära flera viktiga trafikleder och kollektiva färdmedel, vilket gör det både enkelt att arbeta och besöka området.

Vad händer på platsen just nu?

Utredningar har visat att marken i området består av tjocka lerlager och måste stabiliseras för att möjliggöra bebyggelse. För att stabilisera marken har stenkrossmassor från bygget av Förbifart Stockholm placerats ut. Dessa kommer att ligga kvar i cirka två år tills marken stabiliserats och därefter säljas vidare. För frågor och mer information, kontakta Botkyrka Södra porten AB. Se länk till bolaget under "Relaterade länkar".  

Botkyrka Södra porten AB är Botkyrka kommun och Skanska Sverige AB gemensamma bolag.

Under "Relaterade länkar" finns även länk till sidan om det pågående detaljplanearbetet. 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Bo & bygga