Stäng meddelande

Vad händer i området vid Botkyrka kyrka?

Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka är uppkallad efter St Botvid.

Just nu pågår planering för tre projekt i området; Botkyrka kyrka, Prästviken och Södra porten. Planerna är ännu inte slutgiltigt beslutade om och kan komma att justeras och ändras under processens gång.

Botkyrka kyrka – Här planerar Botkyrkas församling och kommunen för att göra kyrkogården dubbelt så stor och ge plats för fler gravar.

Prästviken – Här planeras ett bostadsområde med cirka 520 bostäder med både radhus och lägenheter. Det finns även plats för förskola, ett mindre centrum och ett service- och stödboende.

Södra porten – Här utvecklas en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny bebyggelse, fler företag och en ny Hågelbyled med trafikplats som ansluter till E4/E20.​ Södra Porten ska bli ett nytt verksamhetsområde med handel och service med möjlighet att skapa mer än 4000 nya arbetsplatser i Botkyrka.​

Vad händer med kulturvärdena i området?

Marken kring S:t Botvids kyrka har ett stort kulturvärde med en historia som sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden. Därför har det redan gjorts noggranna utredningar på delar av området för att se till att kulturvärdena inte förstörs av det man planerar att bygga. Det kommer också att göras liknande utredningar för resten av området.

Planförslagen har skickats ut till ett antal myndigheter och andra instanser för att samla in synpunkter och förslagen har också justerats efter att flera av synpunkterna kommit in.

Vad händer med stenhögarna?

Det ligger nu stenhögar bredvid E4:an och Hågelbyleden där Södra porten-området planeras. Marken i området består av tjocka lerlager och måste stabiliseras för att man ska kunna bygga på den. Därför har det tillfälligt lagts ut sten där för att tynga ner leran. Stenen kommer att tas bort före byggstart.

Hur påverkar stenhögarna miljön?

Det pågår en utredning för att se till att miljön inte tar skada. Företaget, som bär ansvaret, ska vidta de åtgärder som krävs utifrån miljökraven som ställs. Även kommunen utför en miljöutredning.

Finns det mer information?

Vill du läsa mer om planerna hittar du ytterligare information på deras respektive sidor. Se länkarna här nedanför

Botkyrka kyrka

Prästviken

Södra porten

Vill veta mer om detaljplaner och hur hela processen ser ut från idé till färdig plan hittar du det på planprocessidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juli 2019
Bo & bygga