Stäng meddelande

Bakgrund

Resan att ta fram den nya översiktsplanen har varit lång. Redan 2011 deltog flera hundra Botkyrkabor i ”Samtal om framtiden”. Dessa samtal handlade om hur Botkyrka kommun kan bli en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i.

Grundar sig på en omfattande medborgardialog

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen grundar sig på en omfattande medborgardialog, ”Samtal om framtiden”. Där deltog 350 Botkyrkabor som gav många goda idéer om hur Botkyrka borde utvecklas, idéer som vi tog med oss i översiktplanearbetet. Deltagarna i samtalen fick rita på kartor var de bor, var de tycker att Botkyrkas hjärta, bakgård och centrum finns och var de vill se fler bostäder. Under "Relaterade länkar" hittar du kommunens webbkarta med resultatet. Under "Relaterade dokument" hittar du bilder och resultat från medborgarsamtalen.

Genom aktiv rekrytering lyckades vi nå många Botkyrkabor som tidigare inte varit med i liknande sammanhang. Men också inom kommunorganisationen förde vi samtal med politiker och tjänstemän för att ringa in utmaningar och hitta förslag på vägar framåt.

Många av de tankar och idéer som blomstrade under 2011 och 2012 samlades i ett samrådsförslag till ny översiktsplan. Den ställdes ut under våren 2013. Många tog chansen att tycka till om den. Det blev både ris och ros men de flesta av synpunkterna handlade om att översiktsplanen behövde bli tydligare. Det gällde framför allt det vi skrivit om byggandet i stadsdelarna, landsbygdens utveckling, buller, stränder och jordbruksmark. Översiktsplanen bearbetades om, men de grundläggande idéerna och principerna behölls.

Den nya versionen av översiktsplanen ställdes ut mellan 10 januari och 10 mars 2014, återigen kunde alla som ville framföra synpunkter. En mindre bearbetning av översiktsplanen gjordes efter utställningen.​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 juli 2018
Bo & bygga