Framtid Alby

Framtid Alby handlar om vad kommunen vill göra för satsningar i Alby kommande 30 år.

Bild på mamma och barn i en ark i framtida alby framför höghus

I utvecklingsprogrammet för Alby som beslutades 2009 finns dessa satsningar listade. Det första steget är den stadsbyggnadsidé för hur den fysiska miljön i Alby kan utvecklas. Den godkändes i kommunfullmäktige 2014.

Albys stadsbyggnadsidé ligger till grund för kommande förnyelse och exploatering. Den blir en grundstruktur, en ram och ett kopplingsschema som vi sedan successivt fyller med innehåll. Genom dialoger med dig och dina grannar som bor i Alby hoppas vi på att få in era synpunkter på hur ni vill att vi utformar området. Vårt jobb är även att över Albys koppling till andra delar av Botkyrka och Stockholmsregionen.

Vår utgångspunkt för arbetet är att med konstruktiv nyfikenhet förstärka Albys positiva egenskaper. Vårt arbete präglas av respekt för den befintliga miljön och dig som är en av de 12 000 personer som bor i området. Vi vill bevara, tillföra nytt och lägga grunden för framtida tillskott.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Bo & bygga