Störningsinformation:
Vattenavstängning vid Lindhovsvägen
Dölj meddelande

Bebyggelse

Hustyper​

Albys bebyggelse är relativt homogen då stora delar av området tillkom under miljonprogrammets dagar och dess funktionella produktionssätt. Den dominerande bebyggelsen är lamellhusen (6–8 våningar) som finns i den västra delen av Alby samt de lägre radhusen och kedjehusen (2–3 våningar) i den östra delen. Problemet med denna utformning är att den baseras på mindre grannskap som saknar kontakt med varandra vilket i sin tur leder till att rörelserna mellan blir svårare.

Bild som illustrerar texten över

- Blått område på bilden: Mellan fasaden och vägen kan vare sig de boende eller de gående använda och det skapar en gräns mellan dessa.

- Orange område på bilden: Entréerna vänder sig in mot gården vilket främjar livet där, men det minskar också livet längs med gatorna.

Offentlighetsgrader

Zonen mellan lamellhusen och vägarna är ofta bred och det är oklart vem som får vara där. Genom att minska dem och göra dem halvprivata genom exempelvis plantering för de boende eller någon annan aktivitet får vi en mjukare övergång mellan gatans offentliga och hemmets privata sfär. De nya utrymmena kommer tas omhand bättre än allmänna uterum. Dessutom ökar aktiviteten i den halvprivata zonen och därmed även känslan av trygghet på gatan utanför.

Bild som illustrerar texten

- Blått område på bilden: Zonen blir en aktiv del av stadsdelen med mer folkliv, verksamheter och entréer, samtidigt som de boende kan välja att vistas mer avskilt på gården innanför.

- Grönt område på bilden: De delar som inte ligger intill ett tättbefolkat stråk och inte har tillräckligt med underlag för butiker eller liknande kan aktiveras genom att de boende får använda marken för uteplatser eller odlingar. Det ökar värdet på lägenheterna. Dessutom ger det en tryggare miljö för dem som färdas på vägen utanför genom ökad kontakt med de boende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2017
Bo & bygga