Bilar och parkering

Antalet parkeringsplatser skulle kunna minskas i Alby eftersom många invånare inte har bil. Men Alby centrum och Subtopia har många besökare och där behövs det fler parkeringsplatser än vad som finns idag. Bilden nedan visar hur parkeringsplatserna generellt sett är fördelade i området.

Antal parkeringsplatser per bostad i Alby.

Antal parkeringsplatser per bostad i Alby.

I Stockholm bygger man en parkeringsplats för varje ny bostad.

Trafikmätningar visar att lederna som går utanför Alby har mest trafik. Gatorna i området har mindre trafik. Detta kan förklaras av det inte är så många som har bil, att det finns bra kollektivtrafik och att Alby inte är en genomfartsdel i Botkyrka. Huvudlederna i Alby – Tingsvägen, Albyvägen, Alhagsvägen och Kvarnhagsvägen – är därför onödigt breda. Om vägarna byggs om och blir smalare sänks bilarnas hastighet och det blir mer mark över.

Inom stadsdelen präglas gatustrukturen av 1960- och 1970 -talets trafikideal med huvudgator och återvändsgator. Albyvägen är en huvudgata som löper som en ryggrad genom Alby men är samtidigt skild från centrumet genom sin upphöjning.

Bilden nedan visar antal fordon/dygn i och utanför Alby.

Antal fordon utanför och i Alby
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Bo & bygga