Målpunkter och folkliv

Alby torg

Alby torg

De flesta rörelserna inom Alby går till och från centrum och tunnelbanenedgången och mestadels i en nord-sydlig riktning. De öst-västliga strömmarna är inte lika starka eftersom det finns färre målpunkter i de riktningarna. Genom att förbättra tillgängligheten till vissa målpunkter, så som Subtopia och Hangaren skulle man kunna aktivera större delar av stadsdelen. Att sprida ut affärer och verksamheter längs en längre sträcka skulle kunna göra att folklivet längs sträckan ökade vilket ökar känslan av tryggheten och aktiviteten i stadsdelen.

Alby behöver också några större målpunkter för utomstående – även här är det viktigt att tänka över lokaliseringen för att stärka fler rörelsestråk. Bra exempel på detta är Subtopia som ligger i den östra delen och genererar rörelse i denna riktning och Eriksbergs handelsområde precis väster om Alby som både är en viktig mötesplats och en stark punkt för östvästliga rörelser.

På bilden nedan ser du målpunkter i Alby för de boende samt deras startpunkter.

Bild som visar målpunkter i Alby för de boende samt dess startpunkter

Uppdelningen av boende och service har lett till att affärer och andra verksamheter som i Alby mestadels är koncentrerade till centrum. Eftersom folklivet koncentreras hit blir övriga delar av området tomt på folkliv stora delar av dygnet. När verksamheterna samlas på en plats upplevs de gator som inte har någon verksamhet som tomma och därmed mindre säkra. Sprider vi verksamheter längs ett längre stråk som löper genom strategiska platser kan vi också sprida ut folklivet på en större yta och därmed väcka de områden som fått stå utanför sådana rörelsemönster.

På bilden nedan ser du hur dagens verksamheter är lokaliserade i Alby.

Karta verksamheter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Bo & bygga