Trygghet

Gaturum, privat och gemensamt​

Under stora delar av dygnet är det väldigt lite aktivitet kring bostadskvarteren i Alby. Husens slutna fasader och utfromningen av kvarteren gör att även de vägar som löper intill husen känns osäkra trots närheten. Vägarna är inte heller anpassade till hur människor faktiskt rör sig i området. Detta innebär att invånarna kan uppleva att området känns otryggt, även om det inte finns risk för brott. Resultatet blir också att folk söker sig till områden som kan innebära en större trafikfara.

Genom att förbättra och satsa på de områden där folk rör sig eller öka tryggheten i de bilfria områdena känner folk sig tryggare. Faktorer som bidrar till detta är ett ökat underhåll av den offentliga miljön, bra belysning samt ett rikare folkliv.

Offentlig, privat och gemensam mark

Många områden i Alby utnyttjas inte tillräckligt idag eftersom det saknas markering om vilka ytor som är offentlig, privat eller gemensam. Detta gör att folk har svårt att veta var de kan röra sig.

Marken skulle kunna utnyttjas bättre om man arbetar med att öppna upp eller sluta kvarter, men även genom att öka antalet olika typer av byggnader samt tydlig information om var man får gå. Det skulle göra det lättare för människor att orientera sig i stadsdelen. Dessutom skulle det skapa en större trygghet för den som rör sig i området eftersom det ligger till grund för ökat folkliv på gång- och cykelvägarna.

På kartan nedan ser du hur marken är uppdelad: offentlig, privat eller gemensam.

Kartan som visar hur marken är uppdelad: privat eller gemensam
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Bo & bygga